"Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong tất cả xứ Giuđê, Sammari và cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1,8)

Thư viện ảnh
Liên kết website
Suy niệm hàng ngày
Bài viết mới
Đọc nhiều nhất
Anh đi tu
Lượt xem : 4776 lượt
Hãy thử một lần cho biết
Lượt xem : 2654 lượt
Đức Chúa Giêsu ngã lần thứ ba
Lượt xem : 2323 lượt