"Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong tất cả xứ Giuđê, Sammari và cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1,8)

Thư viện ảnh
Liên kết website
Suy niệm hàng ngày
Bài viết mới
Đọc nhiều nhất