Icon Collap
...
Trang chủ / Thiên Chúa là ai đối với tôi???

Thiên Chúa là ai đối với tôi???

“Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (Lc 8,21)

Câu nói ấy đã đánh động tâm can tôi, sau khi tôi nghe bài chia sẻ của Cha Gioan trong Thánh lễ lúc 19h00 ngày 25/09/2018 của Cộng đoàn sinh viên Hưng Hóa, tại Đền Thánh Giêrađô giáo xứ Thái Hà. 

Quả thực trước giờ, Thiên Chúa và tôi có một khoảng cách rất xa lạ, không gần gũi được. Dường như trong tâm thức của bản thân, Thiên Chúa là một thần linh quá cao vời mà tôi không thể chạm tới dù bằng cảm nhận. Cảm giác luôn luôn sợ hãi sau mỗi lần phạm tội, sợ hãi bởi quá khứ hoen ố của bản thân. Sợ bị trừng phạt, sợ đủ điều và nó cứ kìm hãm tôi xoay quanh vòng luẩn quẩn đó. Và tôi đến với Người trong sợ hãi, trong bổn phận trách nhiệm mà thôi, chứ lòng yêu mến thật sự thì chưa có. Bạn đã bao giờ ở trong tình trạng như tôi?

Chúng ta biết ngay trong thời Cựu Ước, con người thường ở trong tình trạng sợ hãi Thiên Chúa. Họ luôn xem Thiên Chúa là một vị thẩm phán ở chốn cao vời mà con người khó có thể chạm tới được. Chính vì lẽ đó, Thiên Chúa đã nghĩ đến cách để làm cho con người gần gũi với Ngài, khi cho Chúa Giêsu đến trần gian, làm người bắc cầu nối giữa Thiên Chúa với con người, giữa con người với Thiên Chúa. Để với một Đấng vừa là người vừa là Thiên Chúa, con người mới có khả năng gần gũi với Thiên Chúa. Nếu Thiên Chúa không xuống thế làm người mà chỉ là Thiên Chúa của Cựu Ước thì con người sẽ mãi hoảng sợ Thiên Chúa.

Thiên Chúa muốn đến với con người trong tình nghĩa, tình thân và tình gia đình chứ không phải cái tình giữa chủ và tớ, giữa Đấng tạo thành và tạo vật.

Cho nên hôm nay Chúa Giêsu nói: “Mẹ và anh em tôi là những người nghe lời Chúa và đem ra thực hành” (Lc 8, 21). Chúa muốn những người đi theo Chúa, tin Chúa thì đến với Ngài trong tình gia đình, cha con, anh em chứ không phải cái tình giữa chủ và tớ. Thiên Chúa không muốn như vậy. Ngài không muốn chúng ta đến với Ngài chỉ vì trách nhiệm bổn phận của tớ đối với chủ. Nhưng là vì lòng yêu mến, vì tình thân cha con, anh chị em trong một gia đình.  

Chúa Giêsu chính là hình ảnh hữu hình của Thiên Chúa vô hình. Ngài rất gần gũi với chúng ta. Bằng con mắt thể lý chúng ta không thể nhìn thấy Ngài, bằng các giác quan thể lý chúng ta càng không thể chạm tới Ngài. Nhưng bằng con mắt đức tin, chúng ta thấy Ngài rất gần với chúng ta, Ngài hiện diện với chúng ta không chỉ trong mọi không gian và thời gian mà rất cụ thể, rõ ràng, gần gũi ngay trong Lời của Ngài, ngay trong Bí tích Thánh Thể.  Lời của Chúa là chính Chúa, Bí tích Thánh Thể chính là thân thể Ngài mà hằng ngày chúng ta vẫn được chạm tới. Có điều mỗi khi tham dự Thánh lễ, tham dự bàn tiệc Lời Chúa, bàn tiệc Thánh Thể, chúng ta hầu như không ý thức được điều đó. Vì thế Thiên Chúa đối với chúng ta vẫn luôn là một vị Thiên Chúa xa vời vợi, một vị thẩm phán. Và cứ thế chúng ta chỉ biết làm mọi vì sợ hãi, vì bổn phận trách nhiệm của đầy tớ đối với chủ.

Vì vậy muốn xóa bỏ khoảng cách giữa chúng ta với Thiên Chúa, cách tối ưu nhất mà Chúa Giêsu dạy chúng ta hôm nay đó là: “nghe và thực hành lời Chúa”. Chỉ có như thế chúng ta mới thật sự trở nên con đối với Cha và anh em với Chúa trong cùng một gia đình.

Tuy nhiên việc nghe và thực hành Lời Chúa không hề dễ dàng nếu chỉ dựa vào khả năng, sức riêng của chúng ta. Cho nên chúng ta xin Chúa Giêsu ban Thần khí ơn khôn ngoan, ơn sức mạnh và lòng yêu mến Ngài xuống trên chúng con, mở lòng, mở trí chúng con để chúng con nghe được Lời của Chúa và được nên một với Ngài.

Xin Chúa Giêsu, Đấng chấp nhận xuống thế làm người như chúng con, để làm cầu nối gắn kết chúng con lại với Thiên Chúa, xin tiếp tục hướng dẫn chúng con và không ngừng ban những ơn cần thiết cho chúng con, để chúng con ngày càng được gần gũi, mật thiết với Thiên Chúa hơn. Amen.

svconggiao.net

 

 

 

Bình luận
error: Content is protected !!