Icon Collap
...
Trang chủ / Xin Lễ

Xin Lễ

Xin lễ có lẽ là một vấn đề quá đỗi quen thuộc đối với người người tín hữu Công giáo. Tuy nhiên có phải ai cũng nhận ra và hiểu đúng được ý nghĩa và giá trị của việc xin lễ. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng về vấn đề xin lễ theo Bộ giáo luật Roma:

1. “Bí Tích Thánh Thể là Bí tích cao trọng nhất, trong đó, Chính Chúa Giê su Ki tô hiện diện, tự hiến và trở nên lương thực; nhơ đó, giáo hội tiếp tục được sống và tăng trưởng. Hy lễ Thánh Thể, tưởng niệm sự chết và sống lại của Chúa, tiếp diễn mãi mãi Hy Lễ Thánh Giá, là tuyệt đỉnh và suối nguồn của tất cả phụng tự và đời sống Kitô Giáo (Gl. 897). Thánh lễ mang lại ơn cứu độ cho cả Hội Thánh và nhân loại, là ân sủng cao cả nhất của Thiên Chúa. Ý cầu nguyện mà các tín hữu xin linh mục cầu nguyện khi dâng lễ cũng là ân sủng của Thiên Chúa. Ân sủng của Thiên Chúa là ơn nhưng không do lòng nhân từ của Chúa mà không ai có thể đổi chác hay mua được. Hay nói cách khác, xin lễ không phải là “mua lễ” hay “đánh đổi” ơn của Thánh lễ.

Khi một tín hữu xin linh mục dâng lễ cầu nguyện theo ý chỉ của mình cùng với tiền dâng cúng (gọi là bổng lễ) là người đó “trong tinh thần đạo đức và mộ mến Hội Thánh muốn tham dự mật thiết hơn vào hy lễ Thánh Thể, bằng việc cộng thêm một sự hy sinh của riêng mình để đóng góp vào nhu cầu của Hội Thánh, đặc biệt để hỗ trợ giúp các tư tế của Hội Thánh (Đức Phao – lô VI, Motu proprio Firma in traditione, 1974). Như vậy, nhờ lòng nhân từ của Chúa, việc xin lễ không chỉ mang lại ơn ích thiêng liêng theo ý cầu nguyện của người xin lễ mà còn cho chính người xin lễ là người đã hy sinh góp phần trợ giúp Hội Thánh và các tư tế của Hội Thánh.

2. Hội Thánh định rằng mỗi ngày Linh mục dâng lễ được phép nhận bổng lễ để áp dụng theo một ý chỉ rõ rệt (GL điều 945). Việc xin lễ là hệ trọng vì khi Linh mục nhận bổng lễ của người xin, du là nhỏ mọn, thì buộc phải áp dụng mỗi ý chỉ của người xin một Thánh lễ (GL điều 948). Vì vậy, khi đưa tiền dâng cúng, các tín hữu hãy nói rõ ý của mình: xin lễ hay trợ giúp Linh mục, hoặc dâng cúng cho giáo xứ… tránh đưa tiền dâng cúng có ý giúp Linh mục hay Giáo xứ nhưng lại nói để xin lễ.

3. Khi các Linh mục không thể áp dụng hết các ý lễ của người xin thì phải chuyển bổng lễ chưa áp dụng về Tòa giám mục hay chuyển đến Linh mục khác. Khi Linh mục dâng nhiều Thánh lễ trong một ngày, có thể áp dụng mỗi Thánh lễ theo một ý chỉ của người xin lễ (trừ trường hợp lễ cầu cho giáo dân), nhưng chỉ được giữ một bổng lễ cho mình và phải chuyển những bổng lễ còn lại về Tòa Giám mục để lo ích chung cho Hội Thánh. Đôi khi nhiều ý lễ được đọc trước Thánh lễ để những người xin lễ đang hiện diện có thể hiệp ý cầu nguyện, còn Linh mục phải áp dụng riêng 1 ý lễ cho một Thánh lễ.

 

Lịch phụng vụ Công giáo (2028 – 2019)

Bình luận
error: Content is protected !!