Icon Collap
...
Trang chủ / Sự ẩn mình khiêm tốn của Thiên Chúa

Sự ẩn mình khiêm tốn của Thiên Chúa

Như thường lệ vào lúc 19h00 mỗi tối thứ 5 hàng tuần, các thành viên trong Gia đình sinh viên Công Giáo Y Dược lại quy tụ đông đủ tại nguyện đường Giêrađô để cùng hiệp dâng Thánh lễ. Trong tâm tình của tuần Bát Nhật Phục Sinh, cha Gioan đã chia sẻ với cộng đoàn về tầm quan trọng của Mầu Nhiệm Phục Sinh, giới hạn của con người khi đón nhận Đấng Phục Sinh, sự khiêm tốn và sáng kiến của Thiên Chúa tình yêu khi muốn ở với con người, ở trong con người mãi mãi.

Không phải ai cũng có khả năng đón nhận được mầu nhiệm phục sinh

Chúng ta thấy hai môn đệ trên đường Emmau gặp được Đấng Phục sinh, nhận ra Đấng Phục sinh khi Ngài bẻ bánh, rồi Ngài biến mất các ông mừng chạy đi báo cho các môn đệ biết, quay trở lại, các môn đệ cũng nói cho các ông biết Chúa Giê su vừa hiện ra với Phê rô. Các ông còn đang bàn tán thì Chúa Giê su hiện ra giữa các ông làm các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là ma… Chúa Giê su phục sinh, đã làm rất nhiều  phép lạ. Các môn đệ là những người gần gũi Chúa Giê su, nhưng  khi Ngài hiện ra vẫn không tin, từ đó cho thấy lòng tin vào Đấng Phục sinh thật không dễ dàng. Chúng ta nhớ lại khi Chúa phán với Mô sê thì không sao nhưng khi  Ngài phán với toàn dân, họ khiếp sợ vì không phải ai cũng có thể nghe, và chịu được tiếng của Ngài. Không  phải ai cũng đón nhận được mầu nhiệm phục sinh của Ngài. Cho nên Ngài phải dùng chứng từ của những con người có khả năng đón nhận Ngài, để làm chứng cho Ngài “chính anh em là những chứng nhân cho thầy”.

Mầu nhiệm Phục sinh là mầu nhiệm vô cùng quan trọng

Mầu nhiệm phục sinh là mầu nhiệm vô cùng quan trọng, mầu nhiệm làm thay đổi cục diện của Hội thánh, mầu nhiệm làm thay đổi các tông đồ, và tiếp tục thay đổi tất cả chúng ta. Các tông đồ trước khi gặp Đấng Phục sinh thì nhút nhát, sợ hãi…Nhưng sau khi gặp Đấng phục sinh mà nhân danh Chúa Giê su, các tông đồ làm phép lạ cho người què chỗi dậy đi được, chữa đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền… cho nên mầu nhiệm phục sinh là mầu nhiệm sống còn, là mầu nhiệm làm nên sự sống của Hội thánh, là mầu nhiệm của tất cả các người tin.

Nhưng để được thuần phục đạt được niềm tin, các tông đồ đã phải chết đi cho chính mình mới có được niềm tin và cuối cùng dám nhân danh Chúa Giê su mà làm những việc vĩ đại, kể cả việc làm cho người chết sống lại, người bệnh được khỏi. Phê rô đã làm được rất nhiều phép lạ, nhờ có lòng tin vào Đấng phục sinh, khi đó không phải Phê rô làm mà chính Đấng phục sinh làm trong Phêrô.

Tại sao Đấng Phục sinh không hiện ra tỏ tường với chúng ta như với các môn đệ xưa?

Chúa Giê su biết chúng ta yếu đuối, Ngài biết chúng ta không có khả năng diện kiến Ngài, cho nên Ngài dùng  Lời Ngài và Thánh Thể, là cách khiêm tốn nhất để cho chúng ta có thể gần được Ngài. Để chúng ta có khả  năng đón nhận lấy Ngài. Chúng ta hiểu mầu nhiệm Phục Sinh là mầu nhiệm cao cả nhưng Chúa đã phải rất khiêm tốn, phải rất khôn ngoan, không lấn át chúng ta, cho chúng ta tự do để tin vào Ngài, và ai đón nhận Ngài thì làm được những việc kỳ lạ, như Ngài đã làm. Nhưng để đón nhận Ngài chúng ta phải chịu đựng thách đố, thanh luyện, phải chết lên chết xuống…thì mới đạt được niềm tin như Phê rô và Gioan, đã làm được những điều vĩ đại và cuối cùng đã chết cho niềm tin của mình.

Lạy Chúa Giêsu phục sinh Đấng đang ở với chúng con, xin ban cho chúng con Thần khí của Ngài, để nhờ thần khí đó chúng con dám tin Ngài ở với chúng con, và nhờ Thần khí đó chúng con dám khao khát  Đấng phục sinh đến làm Chúa, làm chủ cuộc đời chúng con, và nhờ lòng khao khát đó xin Ngài giúp chúng con  làm những việc mà chúng con không bao giờ có thể làm được trong cuộc đời mình. Vì Ngài là Thiên Chúa thật đang ở với tất cả những người tin mọi ngày cho đến tận thế.

 

svconggiao.net

Bình luận
error: Content is protected !!