Icon Collap
...
Trang chủ / Lời của Chúa là chính Chúa

Lời của Chúa là chính Chúa

Là người Ki tô hữu, có lẽ ai trong chúng ta cũng từng được nghe đi nghe lại rất nhiều lần điệp khúc: “Đó là lời Chúa”. Nhưng mấy ai trong chúng ta đã thật sự tin và xác tín đó là lời của Chúa, là chính Chúa đang nói với chúng ta mỗi khi chúng ta đọc hay nghe lời của Ngài. Bởi chúng ta thường nghe, đọc với thái độ lãnh đạm thờ ơ, đọc trong vô thức, nghe trong vô thức. Nghe xong mà chẳng nhớ, chẳng cảm nhận được gì cả, lại càng chưa sống được một chút nào lời của Ngài. Vì thế, lời Chúa qua bài chia sẻ của Cha Gioan trong Thánh lễ lúc 19h00 ngày 15/5/2019, của Cộng đoàn sinh viên Công giáo Bùi Chu, giúp chúng ta ý thức hơn về sức mạnh quyền năng của Lời Chúa và duyệt xét lại lòng tin của mỗi người chúng ta đối với Thiên Chúa ngang qua lời của Người. Cha Gioan chia sẻ:

Lời Chúa hôm nay Chúa nhắc nhở chúng ta 3 điều để chúng ta cùng nhau suy nghĩ:

Điều thứ nhất: Những điều Chúa Giê-su nói với chúng ta là những điều Chúa Giê-su đón nhận từ Cha, hay nói đúng hơn đó là những điều Cha nói với chúng ta. Những lời chúng ta nghe đây là những điều Chúa Giê-su nói và những điều đó xuất phát từ Chúa Cha là lời của chính Chúa Cha. Vì là lời của Chúa Cha cho nên lời này là chính sự hiện diện của Chúa Cha. Vì vậy khi chúng ta nghe lời của Chúa, chúng ta biết rằng đó là lời Chúa Giê-su nói nhưng thực chất đó chính là lời Chúa Cha nói với Chúa Giê-su và Chúa Giê-su có nhiệm vụ nói lại cho chúng ta. Cho nên mới có câu: “Đó là lời của Chúa” chứ không phải lời của người phàm, lời của một ai cả. Lời của Chúa Giê-su và Chúa Giê-su đón nhận lời đó từ Chúa Cha. Chúng ta ý thức điều đó để chúng ta biết tôn trọng, biết lắng nghe để đón nhận lời của Thiên Chúa đúng theo bản tính của Lời ấy đó là chính sự hiện của Chúa Cha.

Chúng ta xét mình lại, dường như chúng ta nghe lời của Chúa không bằng nghe lời của phàm nhân. Nghe lỗ tai bên này ra lỗ tai bên kia. Nghe xong không nhớ được câu gì cả, nghe xong chả biết Chúa muốn nói gì với mình. Cho nên lời của Chúa không trở thành lời sống động để cứu chúng ta mà trở thành lời cố ngữ không cứu chúng ta được vì chúng ta không tin đó là lời của Chúa. Chúng ta ý thức, để mỗi lần đến đây nghe lời của Chúa, tự vấn lại Chúa muốn nói gì với con, Chúa muốn gì nơi con xem thử mình nghe được gì hay chưa. Đó là điều thứ nhất để chúng ta xét lại mình.

Điều thứ hai: “Ai tin vào tôi là tin vào Đấng đã sai tôi. Nghĩa là ai đón nhận lời của tôi là đón nhận chính lời của Đấng sai tôi, lời của Chúa Cha”. Người nào tin vào Thiên Chúa, tin vào Chúa Giê-su là người đón nhận lời của Ngài, chịu lấy Lời của Ngài, sống Lời của Ngài và người đó là người tin Chúa Giê-su. Ai đón nhận lời của Chúa Giê-su, đem lời của Chúa Giê-su ra thực hành thì người đó là người tin Chúa Giê-su. Mà người tin Chúa Giê-su thì tin Chúa Cha. Chúng ta xem lại niềm tin của chúng ta. Chúng ta đã đón nhận lời của Chúa Giê-su, chúng ta đã thực hành lời của Chúa Giê-su, chúng ta đã để quyền năng của Chúa Giê-su thực hiện trên mình chưa?

Nhiều khi chúng ta xem thường lời của Chúa. Nhiều khi những người bị ma ám quỷ nhập, chúng ta không cần làm gì cả, cứ lấy lời của Chúa đọc một cách trọng thể, để lời quyền năng đó đến chữa lành giải thoát người anh chị em của mình. Còn ai không tin, khó mà được giải thoát. Chúa cho chúng ta lời của Thiên Chúa là lời quyền năng, Chúa phán một lời là trời đất được tạo thành, Chúa phán một lời là ma quỷ hiện hình. Nhưng vì đức tin của chúng ta yếu, không chịu tin nên khi thấy ma quỷ là hoảng, chạy, kêu, gào trong khi đó chỉ cần mang lời của Chúa ra đọc nó khiếp, nó lăn đùng ra liền. Cho nên chúng ta ý thức Lời của Chúa là chính Thiên Chúa đang ở trong đó. Lời ấy có sức chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền, xua đuổi ma quỷ ra khỏi chính chúng ta. Chúa Giêsu đã nói “Lòng tin của con đã cứu chữa con”. Người sẽ không làm được gì cả nếu chúng ta không có lòng tin. Ai tin Chúa Giê-su là tin Chúa Cha. Ai đón nhận lời của Chúa Giê-su và sống lời của Chúa Giê-su là đón nhận chính Chúa Cha vào trong mình. Đây là điều thứ hai chúng ta cần suy nghĩ để làm mới lại tương quan của chúng ta với Chúa Giê-su và Chúa Cha bằng một niềm tin sống động.

 Điều thứ 3: “Chính lời của Ta sẽ xét xử người này”. Không ai xét xử chúng ta, chỉ những lời Chúa Giê-su đã nói với chúng ta ngày sau hết sẽ xét xử chúng ta. Vì lời của Chúa là ánh sáng cho trần gian. Tất cả những lời của Chúa sẽ trở thành quan tòa xét xử chúng ta hay ngày tận thế, tất cả chúng ta xét lại tội lỗi, xét lại trong lời của Chúa. Ai đi ngược lại lời của Chúa, ai không tin lời Chúa, ai chống lại lời Chúa như thế nào thì chính lời của Chúa sẽ xét xử tất cả chúng ta. Cho nên tất cả chúng ta từ nay hãy ý thức thay vì dành  giờ để giao du trên mạng, tán gẫu tán phét,  hãy bỏ mười phút đọc lời Chúa mỗi ngày. Đọc với lòng tôn trọng, đọc với lòng yêu mến, đọc với lòng kính tin để lời của Chúa đến giải thoát, chữa lành chúng ta. Và khi chúng ta đọc lời của Chúa, sống lời của Chúa là khi đó chúng ta tin Chúa và tin Chúa thì chính Chúa sẽ giải thoát chúng ta.

Xin Chúa Giê su ban thêm lòng tin, lòng yêu Chúa, yêu mến Lời của Chúa cho chúng con để chúng con luôn biết siêng năng đọc lời Chúa, lắng nghe và sống lời của Ngài. Để chính lời quyền năng của Ngài đến chữa lành và giải thoát chúng con. Amen.

 

svconggiao.net

 

 

Bình luận
error: Content is protected !!