Icon Collap
...
Trang chủ / Cùng đích của đời người là “Nên Thánh”

Cùng đích của đời người là “Nên Thánh”

Bạn đã bao giờ nhận ra cùng đích của đời mình là “nên Thánh”? Luôn khao khát được nên Thánh? Và bạn sẽ làm gì để thực hiện niềm khao khát đó?

Mục đích tối hậu của đời mình là "Nên Thánh"

Bạn đã bao giờ mang khao khát được nên Thánh? Và bạn sẽ làm gì để thực hiện niềm khát khao đó?nguồn: svconggiao.net

Người đăng: Gia Đình Sinh Viên Công Giáo Thái Hà vào Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

 

svconggiao.net

Bình luận
error: Content is protected !!