Icon Collap
...
Trang chủ / Ai là anh em, là người nhà của Chúa?

Ai là anh em, là người nhà của Chúa?

Sống trong một thế giới đan xen biết bao nhiêu thứ đạo, biết bao nhiêu thể loại người khác khau, đối với những người theo đạo Công giáo thậm chí cả những người thuộc các tôn giáo bạn, phần lớn chúng ta vẫn mang trong mình tư tưởng rằng: “Chỉ những người theo đạo Công giáo mới là con cái của Chúa, chỉ những người đó mới được hưởng ơn cứu độ của Chúa”. Còn đối với Đấng là chủ thể của vạn vật, Đấng tạo dựng nên mọi sự trên trái đất này thì sao? Ngài sẽ nói gì với chúng ta về đó điều đó? Liệu những điều chúng ta nghĩ đó có đúng với tư tưởng của Ngài? Lời Chúa trong Thánh lễ lúc 19h ngày 23/09/2019 của Cộng đoàn sinh viên Hưng Hóa, qua bài chia sẻ của cha Gioan sẽ giúp chúng ta thấu hiểu điều đó.

Chính anh em là đền thờ của Chúa Thánh Thần, là nơi Thiên Chúa Ba Ngôi ngự trị

Thiên Chúa chúng ta là Đấng vĩ đại, cao cả, Đấng không mang hình hài của một vật thể nơi vật chất nào vì Ngài đã tạo dựng nên tất cả. Và vì Ngài cao cả vĩ đại cho nên khi muốn cho con người có thể tiếp xúc với Ngài thì Ngài luôn luôn có những nơi chốn cụ thể, để ngang qua đó con người có thể gặp được Đấng vĩ đại cao cả trong một nơi chốn cụ thể rõ ràng. Vì vậy, trong suốt dòng lịch sự dân thánh, việc tái thiết đền thờ, việc xây dựng đền thờ luôn luôn là một việc vô cùng quan trọng. Vì Đền thờ đối với Thiên Chúa đó là nhà của Thiên Chúa, là nơi Thiên Chúa ở, là nơi con người có thể gặp gỡ tiếp xúc với Thiên Chúa.

Tuy nhiên khi Đền thờ đó bị làm nhiễm uế, bị lạm dụng vào những chuyện vô bổ thì Thiên Chúa sẽ trừng phạt, sẽ tìm cách phá hủy đền thờ đó. Ngài phá hủy không phải Ngài hủy diệt mãi mãi nhưng Ngài tìm cách xây dựng lại và Ngài có muôn vàn cách thế để tái thiết lại Đền thờ.

Từ hôm qua cho đến hôm nay, sách Esdra cho chúng ta thấy Chúa lại dùng vua Kyrô và hôm nay tiếp tục vua là Đariô là những người ngoại làm công việc xây cất đền thờ của Chúa và chính họ yêu cầu các tư tế, các bậc kì cựu Do Thái phải tiến hành công việc này theo lệnh của Thiên Chúa. Cho nên chúng ta biết trong phụng tự đền thờ vô cùng quan trọng, vô cùng cần thiết cho cuộc gặp gỡ giữa con người với Thần linh, với Thiên Chúa.

Tuy nhiên Đền thờ mà Chúa muốn nói với chúng ta hôm nay không chỉ là thờ vật chất mà quan trọng và trên cả đền thờ đó chính là đền thờ tâm hồn của chúng ta. Ngay từ nhỏ học giáo lý chúng ta đã được học “Thân xác, tâm hồn anh em là đền thờ của Chúa Thánh Thần”. Vậy đã bao giờ chúng ta tin thân xác, tâm hồn mình là đền thờ của Chúa Thánh Thần, của Chúa Ba Ngôi chưa? Hàng ngày chúng ta có nói chuyện, tâm sự với Chúa nơi đền thờ tâm hồn, cõi lòng mình không? Hay chúng ta học giáo lí chỉ là học vẹt, đọc lời Chúa chỉ là là đọc vẹt? Chúng ta chỉ tôn thờ Thiên Chúa nơi môi miệng, còn lòng trí thì xa cách Ngài.

Cho nên hôm nay Chúa nhắc lại việc tái thiết đền thờ Giêrusalem là để nhắc cho chúng ta nhớ mỗi người chúng ta phải tái thiết lại Đền thờ của Thiên Chúa liên tục trong cung lòng của mỗi người chúng ta. Nghĩa là chúng ta phải ý thức Chúa Ba ngôi luôn hiện diện trong cung lòng mình, không chỉ ý thức mà còn nói chuyện, đàm đạo, phải quy hướng về Chúa ở trong ta chứ không phải ở ngoài ta, để gặp gỡ, để tâm sự, để trình vấn tất cả mọi điều cần thiết trong cuộc đời chúng ta. Các con mà sống mầu nhiệm thân xác, tâm hồn các con là đền thờ của Thiên Chúa thì đố các con phạm tội, đố các con cô đơn, cô độc hay đau khổ. 

Vì thế chúng ta hãy suy xét lại lòng tin trong mình để quay trở lại với Chúa “Anh em đừng quên rằng thân xác anh em là đền thờ của Chúa Thánh Thần, anh em đừng quên con người anh em là đền thờ Thiên Chúa Ba Ngôi”. Hàng ngày biết bao lần chúng ta làm dấu nhân Danh Chúa Cha, Chúa con và Chúa Thánh Thần nhưng chúng ta có ý thức và tin vào cử chỉ mà mình làm hàng ngày đó không? Đó là cái bi đát của chúng ta hôm nay, đó là tại sao người ta không tin người có đạo, người có đạo nói gì không tin, không tin Đền thờ là chính Thiên Chúa ở trong chúng ta. Thiên Chúa là Đấng Emmanuel, nghĩa là Đấng ở trong chúng ta ở cùng chúng ta, nhưng thật ra Thiên Chúa đã bị lãng quên. Thiên Chúa chỉ được người ta nhắc đến nơi môi miệng còn cả một ngày sống chẳng mấy khi người ta nghĩ đến Thiên Chúa. Đây là điều đầu tiên xin các con suy nghĩ.

Cách để chúng ta trở nên là anh em, là người nhà của Chúa

Chúa nói rõ “Ai là mẹ ta, ai là anh em ta? Thưa đó là người lắng nghe và thực hành lời Thiên Chúa”.  Nhưng thật sự chúng ta đã nghe lời của Chúa được bao nhiêu ? Hàng ngày chúng ta có chịu tìm đến lời của Ngài, đọc lời của Ngài trong từng trang sách Thánh, trong chính những biến chuyển nội tâm, cõi lòng mình không ? Hay chúng ta nghe được bao nhiêu mỗi khi lời của Ngài vang lên trong Thánh lễ, trong các buổi sinh hoạt, cầu nguyện mà chúng ta tham dự? Và khi không nghe được lời của Chúa thì sao ta có thể thực hành và sống lời của Ngài được?

Chúa vẫn luôn có đó, Lời Ngài vẫn luôn vang lên trong chúng ta từng giây phút trong cuộc sống qua Thánh lễ, qua các giờ cầu nguyện, qua những người chúng ta gặp gỡ tiếp xúc và trong chính những xáo trộn nơi cõi lòng chúng ta. Nhưng chúng ta có chịu để tâm lắng nghe Ngài nói với chúng ta không? Hay ta chỉ vội vàng chạy theo những cái được bày ra sẵn trước mắt chúng ta, những cái chóng qua ở đời này? Để rồi đến khi gặp sự khó cầu nguyện, xin mãi xin mãi … rồi trách Chúa ơi sao con kêu mãi mà Chúa cứ im lặng vậy? Sao Chúa không nói gì với con? Chúa đâu có im lặng. Là do ta không muốn nghe, không muốn sống những điều Chúa dạy đấy chứ. Chúa nói liên tục trong lời của Ngài nhưng người ta chẳng nghe.

Cho nên hôm nay các con xin Chúa cho các con suy ngẫm lại hai điều :

Thứ nhất, con người tâm hồn các con đã thật sự là đền thờ của Thiên Chúa, là nơi Thiên Chúa Ba Ngôi ngự trị không? Các con có thật sự tin điều đó?

Hàng ngày các con có dành giờ để nói chuyện, tâm sự với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần trong cõi lòng của các con với một xác tín : « Ngài ở đây với con để Ngài nghe tiếng con » không?

Các con có thỉnh vấn, có hỏi và thưa trình với Ngài những chuyện cần thiết trong cuộc đời trong từng ngày sống của các con không?

Thứ hai, các con hãy suy xét lại các con thật sự nghe được bao nhiêu lời của Chúa. Chúa nói cả cuốn sách, nhưng mà gấp sách lại nghe được bao nhiêu lời? Và trong bao nhiêu lời nghe được, thật sự con sống được bao nhiêu Lời để xem thử con có phải là người nhà của Thiên Chúa, đã trở thành anh em của Chúa chưa ? Để rồi mỗi lần đọc lời của Chúa, chúng ta cố gắng nghe, đừng để nghe lỗ tai bên này ra bên kia, nghe xong chưa được mà về nhà phải tập sống. Như trong bài Tin mừng hôm nay Chúa nói với chúng ta: « Mẹ và anh em tôi chính là những ai lắng nghe và thực hành lời của Thiên Chúa ». Ngay hôm nay, chúng ta hãy lắng nghe và sống lời đó bằng việc cố gắng đọc lời Chúa và sống lời Chúa mỗi ngày trong cuộc đời chúng ta. Đó là cách để chúng ta trở nên người nhà của Chúa, là cách chúng ta xây dựng Đền thờ của Thiên Chúa trong mình và làm được hai  điều ấy thì các con mới tiến lại gần Thiên Chúa hơn.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm lòng tin cho chúng con để chúng con luôn tin tưởng, lắng nghe và sống lời của Chúa. Xin cho lời của Ngài thẫm đẫm tâm trí và tâm hồn mỗi người chúng con, để tâm hồn, thân xác chúng con xứng đáng là nơi Chúa ngự và chúng con được thật sự trở nên là người anh em và người nhà của Chúa. Amen.

svconggiao.net

Xem ảnh tại đây:https://photos.app.goo.gl/bGiJ57y2Qns62ivo9

Bình luận
error: Content is protected !!