Icon Collap
...
Trang chủ / 10 LÍ DO BẠN NÊN CẦU NGUYỆN BUỔI SÁNG!

10 LÍ DO BẠN NÊN CẦU NGUYỆN BUỔI SÁNG!

10 LÍ DO BẠN NÊN CẦU NGUYỆN BUỔI SÁNG !

1 : Bạn sẽ gặp Thiên Chúa , Mẹ Maria và các Thánh trước khi bạn gặp ma quỷ !

2: Bạn sẽ gặp Thiên Chúa trước khi bạn đối diện các hoàn cảnh trong cuộc sống !

3: Bạn trò chuyện tương giao với Thiên Chúa trước khi bạn trò chuyện với người ta

4: Bạn nghe được tin mừng từ Trời trước khi phải nghe được tin giật gân dưới đất!

5: Bạn đầu phục Ý Thiên Chúa trước khi bạn phải phục theo ý con người !

6 : Bạn tôn vinh Thiên Chúa trước khi tôn vinh con người !

7: Bạn nuôi dưỡng tâm linh mình trước khi bạn nuôi dưỡng thể xác mình !

8: Bạn gọi đến Danh Giêsu trước khi bạn gọi đến các danh nhỏ khác !

9 : Bạn nhìn thấy Thiên Chúa , Chúa Giê-su, Mẹ Maria, các Thánh trước khi bạn nhìn thấy mình trong gương và mọi người trong cuộc sống !

10: Bạn dọn dẹp trái tim bạn trước khi bạn dọn dẹp nhà cửa bạn !

63 Lạy Chúa Trời, Thiên Chúa của con, vừa hừng sáng con tìm kiếm Chúa;
Như đất khô mong mỏi Suối nguồn , Linh hồn con khát khao Chúa, Thân xác con mong mỏi về Chúa! ( Thánh Thi 63-1)

8 Vừa buổi sáng, xin cho con nghe sự nhân từ Chúa, Vì con để lòng trông cậy nơi Chúa; Xin chỉ cho con biết con đường phải đi, Vì linh hồn con ngưỡng vọng Chúa. ( Thánh Thi 143-8)

gieomamongoi

Bình luận
error: Content is protected !!