Icon Collap
...
Trang chủ / LỄ TRUYỀN THỐNG LẦN THỨ V (SVCG Bùi Chu – Thái Hà)

LỄ TRUYỀN THỐNG LẦN THỨ V (SVCG Bùi Chu – Thái Hà)

[ LỄ TRUYỀN THỐNG LẦN THỨ V – NĂM 2019 ]
Nhóm SVCG Bùi Chu – Thái Hà

Sáng 13/10/2019, các bạn SVCG Bùi Chu – Thái Hà thuộc Cộng đoàn sinh viên Công giáo Bùi Chu đã quy tụ về Đền Thánh Giêrađô, nhà thờ Thái Hà để hiệp dâng Thánh lễ truyền thống thứ V và sinh nhật thứ 14 của Cộng đoàn. Tham sự Thánh lễ có cha Giuse Nguyễn Văn Toản, Ban cố vấn Gia Đình Sinh Viên Alfonso anh Giuse Nguyễn Tiến Đạt, anh chị cựu, các bạn trong SVCG Bùi Chu – Thái Hà và các thành viên Cộng đoàn bạn.

Để bắt đầu bài giảng, cha Giuse một lần nữa mời gọi Cộng đoàn vỗ tay chúc mừng nhau trong ngày lễ đặc biệt này.

Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta đến tình trạng phong cùi. Mười người phong cùi đồng thanh cất tiếng kêu xin lòng thương xót, tiếng họ kêu mang theo niềm hy vọng được chữa lành : “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi!”. Tiếng kêu của họ vượt qua không gian, phá vỡ ngăn cách, nhất là vọng thấu tới tai Chúa Giêsu là Đấng giàu Lòng Thương Xót. Quả thật, chính Chúa Giêsu đã thấy họ trước. Vâng lời Chúa Giêsu, họ lên đường đi trình diện tư tế, trên đường đi thì họ được sạch. Ông Naaman đã nghe lời tiên tri Êlisa, ông tắm bảy lần ở sông Giođan và được khỏi, da thịt ông trở nên như da thịt của trẻ thơ.

Ông Naaman cũng như mười người phong cùi đã nghe được tiếng Chúa, làm theo những gì Chúa dạy và họ được chữa lành. Còn sinh viên chúng ta, nghe công bố Lời Chúa xong, chúng ta có nhớ Chúa nói gì với chúng ta không? Hay nghe tai này ra tai kia. Lời Chúa luôn hiện tại. Lời Chúa không là câu chuyện lịch sử đã xảy ra cách đây hơn 2000 năm nhưng là Lời đang nói với mỗi người chúng ta lúc này và nơi này. Chúng ta đến đây để được Chúa chữa lành nhưng chúng ta lại bịt tai lại không nghe những gì Chúa nói. Vậy làm sao Chúa chữa lành và giải thoát chúng ta!

Chúng ta không phong về thể xác nhưng phong tinh thần, phong tâm lý, tâm linh. Bao nhiêu sự vô cảm, lãnh cảm với tha nhân, lòng tham lam, ích kỷ, ghen tương, hận thù, sợ hãi… bao nhiêu thứ phong đó làm cho con người không còn thanh sạch, nó làm cho con người chúng ta trở nên ô uế. Mỗi người phải ý thức được tình trạng khốn đốn của mình mà khao khát nghe Lời Chúa để Lời Chúa đụng chạm và chữa lành chúng ta.Mười người được Chúa Giêsu bảo đi trình diện các thầy tư tế, họ không phản đối, họ làm như lời Người truyền, đức tin của họ thật gương mẫu, niềm hy vọng của họ thật lớn lao giúp chúng ta noi theo. Vâng lời Chúa Giêsu, họ lên đường và đang đi thì họ được điều họ xin. Tuy nhiên, chỉ có người Samaria quay trở lại với Chúa Giêsu “lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa. Sự chữa lành chín người bệnh kia đã không thay đổi được nhận thức của họ về Thiên Chúa và Chúa Giêsu, dĩ nhiên tất cả mười người đều lành sạch, nhưng chỉ có người Samaria mới nghe được Chúa Giêsu nói: “lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi”.

Như thế qua bài Tin Mừng, Chúa Giêsu mở mắt cho chúng ta nhìn thấy sự vô ơn của đa số nhân loại qua việc chữa lành mười người phong cùi. Dầu Chúa đã chữa lành cả mười người, nhưng chỉ có một người quay trở lại cám ơn Thiên Chúa; mà người đó lại là một người dân ngoại Samaria! Ôi đau đớn và tệ bạc thay! Đến nỗi Chúa phải đau lòng thốt lên, “Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này”.

Vô ơn là căn bệnh của nhân loại, không phải thời nay nhưng từ thời Chúa Giêsu con người đã vô ơn bội nghĩa. Họ vô ơn với Thiên Chúa, Đấng đã ban cho họ tất cả. Con người không chịu suy nghĩ để nhận ra ơn, họ nghĩ mọi sự trên đời tự nhiên mà có mà không cần suy nghĩ tại sao nó có; họ giả sử tất cả mọi người phải hành động như vậy: là Thiên Chúa phải ban ơn; là cha mẹ phải nuôi nấng con cái; là thầy phải dạy dỗ học sinh; và họ sợ nếu nhận ra ơn, họ phải trả ơn. Vì thế, họ vô ơn.

Lòng biến ơn không chỉ là đức tính vĩ đại nhất mà còn là khởi nguồn của mọi đức tính tốt đẹp khác. Biết ơn là xứng đáng để tiếp tục được Thiên Chúa ban ơn. Còn biết bao nhiêu ơn lớn lao và trọng thể Chúa dành sẵn cho những người biết ơn. Vô ơn là tự đào hố để vùi chôn cuộc đời mình, là đứng vào hàng ngũ của ma quỉ. Tạ ơn là lời cầu nguyện tốt nhất mà bất cứ ai cũng có thể dùng. Lời tạ ơn thể hiện lòng biết ơn, sự khiêm tốn và hiểu biết. Noi gương người Samaria biết cám ơn người làm ơn cho chúng ta. Amen.

svconggiao.net

xem ảnh tại đây

Bình luận
error: Content is protected !!