Icon Collap
...
Trang chủ / Đức tin chữa lành mọi bệnh tật

Đức tin chữa lành mọi bệnh tật

Có lẽ từ “lòng tin” đã trở nên quá quen thuộc đối với mỗi người chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Và đâu đó chúng ta cũng từng được hỏi rằng: “Tin là gì? Trong hoàn cảnh nào thì niềm tin được bộc lộ một cách rõ nhất?” Trong thánh lễ thường kì của Gia đình ơn gọi vào tối thứ hai (ngày 14/10), các thành viên trong gia đình được mời gọi nhìn nhận lại một vấn đề: Thế nào là tin trong chính hoàn cảnh cụ thể mà các thành viên đang trải qua đó là trong hành trình tĩnh tâm chữa trị của mình.

Cha linh hướng Gioan đã muốn đặt Thánh Gierado làm Đấng Bảo Trợ cho nhà tĩnh tâm. Trong bầu khí chuẩn bị mừng lễ bổn mạng, Cha linh hướng muốn mọi thành viên trong gia đình một lần nữa chiêm ngưỡng lòng tin đặc biệt của vị thánh bổn mạng dành cho Thiên Chúa. Theo như các sự tích kể lại về cuộc đời của Thánh Gierado, chúng ta có thể thấy được rằng Thiên Chúa đã ban cho ngài được một ơn đức tin rất đặc biệt, lòng tin đó được thể hiện cách rõ ràng ngang qua một nhân đức rất nổi bật nơi ngài đó là lòng vâng phục. Có một số mẫu chuyện nói lên điều này, cha linh hướng đã nhắc lại hai mẫu chuyện làm ví dụ.

“Giêrađô lo nhà thờ, kiêm thêm việc giữa cửa. Cha Bề trên dặn:

– Khi nghe chuông dù đang làm gì, cũng tạm để đó đi mở cửa ngay đừng để khách chờ…Sáng hôm ấy, Giêrađô vào hầm lấy rượu lễ. Đang vặn vòi cho rượu chảy vào chai, bỗng nghe chuông phòng khách, thầy vội vàng cầm chai chạy. Cha Bề trên gặp, hỏi:

– Thầy đi đâu gấp vậy?

– Thưa cha, con đi mở cửa kẻo khách đợi!

– Thầy đưa cái chai cho tôi, rồi đi mở cửa.

Cầm cái chai có ít rượu, thấy vòi thùng rượu vẫn mở, nhưng không có giọt rượu nào chảy xuống đất, ngài nghĩ:

– Chính vì Giêrađô đã vâng lời trọn hảo, nên Chúa đã làm phép lạ này”.

Rồi có lần, cũng trong thời gian ở trong nhà dòng, thầy Gierado đã bị vu khống là làm cho một cô gái có bầu. Thầy đã bị xử phạt rất nặng nề. Thế nhưng ngài đã không một lời giải thích, vâng phục đón nhận thánh ý Chúa gửi đến. Thế đó, với thánh nhân, tin là vâng phục ý Chúa một cách tuyệt đối, đón nhận mọi điều Chúa cho xảy đến với mình mà không đòi hỏi phải có lý do.

Khi bước vào nhà tĩnh tâm Gierado, cha linh hướng nhắc nhở mỗi người rằng hành trình chữa lành của mỗi cá nhân rất cần đến lòng tin. Chỉ có lòng tin mới giúp chúng ta được chữa lành. Tin là vâng phục những chỉ dẫn hàng ngày của Thiên Chúa ngang qua vị đồng hành và cộng đoàn. Tin là làm những thứ mà lí trí không giải thích được. Ngược lại, nếu chúng ta đòi hỏi dấu lạ, nếu chúng ta đòi hỏi mọi thứ xảy đến phải hợp lý, hợp tình, phải rõ ràng, dễ hiểu thì đó không còn là lòng tin nữa.

Nếu chúng ta làm theo ý riêng mình, không vâng phục Thiên Chúa ngang qua người hướng dẫn và cộng đoàn, hoặc vâng phục cách nửa vời thì tiến trình chữa trị của chúng ta sẽ rất khó khăn và sẽ kéo dài. Khi chúng ta đặt trót vận mệnh của chúng ta cho Thiên Chúa, không mưu tính theo sức riêng của ta, Thiên Chúa sẽ thực hiện những dấu lạ cho cuộc đời chúng ta. Hành trình đức tin đòi chúng ta phải chết hết tất cả, không còn giữ lại cái gì cho mình. Chúa muốn tôi làm một người thế nào, Chúa muốn tôi phải làm gì, phải trải qua hoàn cảnh nào thì tôi nên đón nhận như vậy.

Xin Thánh Gierado chuyển cầu cho chúng con một ơn đặc biệt: ơn đức tin nơi Chúa giống như ngài. Để nhờ đó, chúng con cũng được Chúa thực hiện những điều vĩ đại, vượt xa những ước muốn của chúng con.  

svconggiao.net

Bình luận
error: Content is protected !!