Icon Collap
...
Trang chủ / Lòng thương xót của Chúa qua Thánh sử Lu-ca!

Lòng thương xót của Chúa qua Thánh sử Lu-ca!

Thánh Kinh là bức thư tình của Thiên Chúa gửi cho nhân loại. Trong Thánh Kinh con người cảm nghiệm được lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa dành cho con người. Lòng thương xót đó trải từ đời nọ đến đời kia. Nhưng ai là tác giả của Thánh Kinh? Chính Thiên Chúa, chính Chúa Thánh Thần là tác giả của Thánh Kinh, chính Ngài linh hứng cho các Tông Đồ viết nên bốn cuốn Tin Mừng. Và hôm nay ngày 18/10 Hội Thánh kính nhớ đặc biệt đến Vị Thánh đã viết nên cuốn Tin Mừng Lu-ca và đó cũng chính là tên gọi của Ngài.

Trong bài giảng Thánh lễ thường kỳ của Cộng Đoàn Vinh-Hà Tĩnh vào lúc 19 giờ ngày 18/10/2019 Cha Giu-se Nguyễn Hữu Hoan chia sẻ: “Tin Mừng của Thánh Lu-ca đặc biệt họa lại lòng thương xót của Thiên Chúa, qua ba dụ ngôn chính đó là: Người con hoang đàng, con chiên bị lạc và Đồng tiền bị mất, với ngôn ngữ bình dân, thiết thực, gần gũi với đời thường. Mỗi khi đọc Tin Mừng Thánh Lu-ca, chúng ta dễ hiểu và rất dễ đón nhận, chúng ta tìm được niềm ủi an lúc sa ngã, tuyệt vọng. Cảm nhận rõ hơn lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho mỗi người, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Có lẽ vì trước khi bước theo làm Môn đệ của Chúa Giê-su, Thánh Lu-ca là một người Thầy thuốc. Chính vì lẽ đó, trong Ngài từ lâu đã có lòng thương cảm, lòng chạnh thương dành cho những người đau khổ, bệnh tật. Chúa Giê-su đã dùng chính con người, cuộc đời Thầy thuốc của Thánh Lu-ca để  khi chính Ngài được trải nghiệm, Ngài suy ngẫm và viết nên cuốn Tin Mừng nói về lòng thương xót của Vị lương y đích thực chính là Thiên Chúa.

Nhờ có Ngài nên ngày hôm nay chúng ta mới có được cuốn Tin Mừng nói về Lòng thương xót, về Ơn cứu độ của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Thánh Lu-ca không trực tiếp theo Chúa Giê-su, nhưng Ngài lắng nghe tiếng Chúa qua những giờ cầu nguyện, qua chính con người của Ngài, qua chính cuộc đời Thầy thuốc của Ngài. Vì có lòng chạnh thương với những người đau khổ, bệnh tật, nên Ngài cũng có một tâm hồn nhạy cảm. Khi đi theo làm Môn đệ của Thánh Phao-lô, nghe Phao-lô rao Giảng về Chúa Giê-su, Thánh Lu-ca cảm nghiệm rõ hơn về một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, một Thiên Chúa chạnh thương, một Thiên Chúa đến để tìm và cứu chữa những gì đã hư mất.

Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con Vị Tông Đồ-tác giả của Tin Mừng. Qua Thánh Lu-ca chúng con nhận biết và xác tín hơn về lòng thương xót của Chúa đối với mỗi người chúng con, vì thương xót nên Chúa muốn Cứu Độ chúng con, cho chúng con được hưởng phần gia nghiệp là Nước Thiên Chúa. Xin ban cho chúng con một tâm hồn bén nhạy, để lắng nghe tiếng Chúa và thực hành Lời Chúa hầu chúng con xứng đáng được hưởng Ơn cứu độ Chúa thương ban cho chúng con. Amen.

Ma-ri-a Nguyễn Thị Hoài

Truyền thông sinh viên công giáo

 

Bình luận
error: Content is protected !!