Icon Collap
...
Trang chủ / Trở về nguồn cội của mình

Trở về nguồn cội của mình

Trong Tông Huấn Đức Ki-tô đang sống chương VI, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ:”Hãy trở về với cội rễ của mình, đừng đánh mất cội rễ của mình”. Sống trong một xã hội toàn cầu hóa người trẻ dễ đánh mất nguồn cội của mình, đặc biệt là những người di cư, những người xa quê hương, xứ sở, người trẻ dễ đánh mất nguồn cội của mình, nguồn cội của mình là tổ tiên, là quê hương, là xứ sở, là niền Tin vào Thiên Chúa. Cho nên Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ hãy trở về nguồn cội đích thực của mình là Thiên Chúa-nguồn gốc của mọi sự lành, nguồn gốc của con người. Đó là lời chia sẻ của Cha Giu-se Nguyễn Hữu Hoan trong Thánh Lễ thường kỳ của Cộng đoàn Sinh viên Công giáo Vinh-Hà Tĩnh vào lúc 19 giờ ngày 29/11/2019 tại Đền Thánh Giê-ra-đô.

Đứng trước lời mời gọi của Đức Thánh Cha, mỗi người chúng ta nhìn lại chính mình, chúng ta cũng là những người di cư từ miền Trung ra Hà Nội để học tập, để sinh sống. Trước đây, sống ở quê hương chúng ta được bao bọc bởi đời sống Đức Tin của Gia Đình, của Giáo Xứ, của nếp sống đạo đức, thánh thiện, được bao bọc bởi các tập tục truyền thống. Nhưng khi bước ra khỏi môi trường đó, chúng ta dần đánh mất đi những truyền thống của gia đình, xứ đạo; chúng ta đánh mất dần đời sống  đạo đức, đánh mất dần cảm thức về Đức Tin, đánh mất văn hóa, bản sắc của quê hương. Cho nên Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta trở về với cội nguồn của chúng ta.

Hôm nay Chúa Giê-su cho chúng ta thấy viễn cảnh của thế giới mới-một thế giới là gốc rễ của mọi sự. Vũ trụ này đều do Thiên Chúa tạo thành, Thiên Chúa là nguồn gốc của mọi sự, là khởi nguyên và là gốc rễ của mọi sự. Con người chúng ta hiện diện nơi đây, nhưng sẽ có một ngày chúng ta không còn hiện diện ở đây nữa. Nhiều khi chúng ta cứ sống và tưởng rằng mình sẽ sống mãi, không chết, chúng ta quên mất rằng sẽ có một ngày chúng ta phải rời xa trần gian này, để trở về với Thiên Chúa là cùng đích của chúng ta. Cho nên hành trình làm người của chúng ta, chúng ta được mời gọi sống và thực hiện những Lề Luật của Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Chúa Giê-su mời gọi chúng ta nhìn ra sự hiện diện của Thiên Chúa qua các dấu chỉ thời đại, để chúng ta biết trở về với nguồn cội của chúng ta là chính Thiên Chúa để chúng ta được hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa.

Xin Chúa cho chúng ta luôn trung thành với Đức Tin mà chúng ta đã được thụ hưởng bởi các bậc tiền nhân, luôn trung thành với Thiên Chúa và Hội Thánh của Ngài để sống và làm chứng cho Tin mừng của Chúa đến với anh chị em của chúng ta. Amen.

Maria Hoài

Truyền thông sinh viên Công giáo

Bình luận
error: Content is protected !!