Icon Collap
...
Trang chủ / Sống Công Chính theo Kitô giáo là gì?

Sống Công Chính theo Kitô giáo là gì?

Chúng ta vừa nghe tin mừng của Thánh Matthêu thuật lại những chân lý căn bản của Kitô giáo và tưởng chừng như chúng ta nghe rất quen thuộc, nghe cách đây vài tuần bây giờ chúng ta nghe lại có vẻ như rất nhàm chán. Nhưng mỗi lần nghe lời Chúa ta lại được mời gọi suy niệm và tìm ra những chân lý cao siêu để áp dụng vào trong đời sống của chúng ta. Đó là những lời mở đầu bài giảng của Cha Giuse trong thánh lễ thường kỳ của cộng đoàn sinh viên Công Giáo Vinh – Hà Tĩnh vào lúc 19h00 ngày 06/3/2020 tại đền thánh Giê-ra-đô.

Hôm nay Chúa Giêsu nói với các tông đồ và nói với mỗi người chúng ta rằng “ Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các Kinh Sư và người Pharisêu thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (MT,5,20)

Các Kinh Sư và người Pharisêu là những người sống công chính bậc nhất sao?

Các bạn biết Kinh Sư và những người Pharisêu là những người gương mẫu bậc nhất trong dân Do Thái thời Chúa Giêsu.  Các Kinh Sư và người Pharisêu là hai giới nắm giữ lề luật Moses, lề luật Cựu Ước do họ giải thích và họ áp dụng lề luật vào trong cuộc sống trong dân Israel. Họ là những người gương mẫu trong đời sống đạo cho người ta. Lề luật chỉ có các Kinh Sư và người Pharisêu giải thích, lời Chúa chỉ các Kinh Sư và người Pharisêu công bố trong đền thờ. Còn dân thường thì chỉ nghe, không được quyền giải thích kinh thánh, công bố kinh thánh.  Kinh Sư và người Pharisêu là những người tế lễ trong đền thờ là những người có thể nói thánh thiện bậc nhất.

Khi suy niệm chúng ta thấy các kinh sư họ cho mình là thánh thiện nhất và nhiều khi họ tưởng chừng như mình là nắm lề luật và nắm ân sủng của Thiên Chúa không ai có thể mở ra được, không ai có thể qua được cửa nước trời mà không đi qua họ. Chỉ có họ là người ban phát nguồn ân sủng của Thiên Chúa cho người ta. Chỉ có họ là người giải thích lề luật và ban cho dân thì dân mới hiểu mà thôi và họ cho mình là người quan trọng, cho mình là người hiểu biết, người tài giỏi là người thánh thiện cho nên nhiều lần Chúa Giêsu chỉ trích các Kinh Sư và người Pharisêu ” Họ ăn mặc sùng sịch, đeo những tua kinh dài đi ra đường làm bộ cho người ta biết hay là khi ăn chay họ lại ra bộ rầu rĩ để thể hiện mình đang làm một việc phúc đức” . Chúa Giêsu lên án, chỉ trích thói sống đạo đức giả của họ, họ nói mà không làm, không thi hành những điều họ giảng dạy cho nên họ không được gọi là công chính.

Ăn ở công chính theo Kitô giáo nghĩa là gì?

Để được gọi là công chính, là những người môn đệ của Chúa. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta nhìn lên gương của Chúa “Treo trên cây thập giá và chịu chết”.  Người ta nói rằng: Đây quả là người công chính. Vì một người sẵn sàng chịu chết cho người mình yêu, sẵn sàng vác thập giá lên đồi Golgotha để được chết, cứu độ cả nhân loại này và suốt cả cuộc đời của Chúa Giêsu Ngài rao giảng và Ngài thực hiện thi ân giáng phúc cho người ta. Ngài làm nhiều hơn là nói, Ngài đi đến đâu làm những điềm thiêng dấu lạ ở đó: Gặp những người nghèo đói, Chúa hóa bánh ra nhiều cho họ ăn, gặp những người què, người đui mù, người câm điếc Chúa đã cứu chữa họ. Gặp những người bị quỷ ám Chúa xua trừ. Tất cả những người nghèo khổ đến với Chúa đều được bình an, Chúa không bỏ một ai, không coi rẻ một ai. Đó được gọi là đức công chính, là Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ. Chúng ta không sống theo cách của người kinh sư nhưng chúng ta nhìn lên Đức Giêsu mà chúng ta sống như Ngài sống.

Khi sống như thế thì chúng ta không giữ luật một cách máy móc như bài tin mừng hôm nay Chúa Giêsu nói: “Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa (Mt,5,21). Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt.” (Mt,5,22)

Các bạn có lúc nào chưởi bạn mình là quân phản đạo, đồ ngốc không? Rất nhiều lần đúng không ạ.  Những điều chúng ta nói có thể đó chưa phải là tội nhưng là cái dịp tội nóng giận, ghen ghét. Chúng ta thấy giết người có phải đùng một cái là giết không? Mà giết người nó phải có một quá trình tức giận, ghen ghét, hận thù nuôi trong lòng một sự ghen tức rất mạnh cho nên dẫn đến hành vi giết người.

Ví dụ: Một người con gái ghen chồng của mình có bồ nhí thế là rình, hỏi, tra tìm cho được cô đó và khi tìm được rồi ghen tức lên, có thể thuê người đánh hoặc giết luôn như thế nó phải có một quá trình nuôi giận trong lòng.

Cho nên Chúa Giêsu không nói chuyện giết người là cùng đích. Kết quả của một quá trình rồi phải diệt ngay chuyện bắt đầu có manh nha về chuyện giết người đó là ghen ghét, đó là hận thù, đó là đố kỵ, tính xấu, đó là chửi rủa anh em….. những chuyện đó có thể dẫn đến những hành vi của tội, của giết người. Chúa Giêsu đến Ngài hoàn tất lề luật của Moses, lề luật của Cực Ước. Nếu như trước đây lề luật nói những hành vi kết quả của một quá trình nuôi dưỡng tội lỗi thì khi Ngài đến mời gọi chúng ta phải sống khác, sống thánh thiện “ Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện” ( MT,5,48) điều đó Chúa Giêsu mời gọi chúng ta, cuộc đời chúng ta chỉ có ý nghĩa khi chúng ta có lòng khao khát nên thánh. Đời sống Kitô hữu của chúng ta có giá trị đích thực khi chúng ta khao khát mình có giá trị trước mặt Thiên Chúa và Đức Mẹ.

Khi chúng ta khao khát điều đó thì qua lời nói, qua việc làm của chúng ta biết noi gương Ngài sống công chính như Chúa Giêsu đã sống như lời Chúa Giêsu rao giảng, như việc Chúa Giêsu đã làm, như thế mới mang lại ý nghĩa cho cuộc đời mình, mang lại niềm vui cho anh chị em xung quanh.

Giuse Tỉnh
Truyền thông sinh viên công giáo

Bình luận
error: Content is protected !!