Icon Collap
...
Trang chủ / Tin tưởng và sống Mầu nhiệm Chúa quan phòng

Tin tưởng và sống Mầu nhiệm Chúa quan phòng

Thứ tư ngày 29/04 tuần III Phục Sinh: thánh Catarina thành Siêna – trinh nữ, Tiến sĩ Hội thánh (1347-1380), Lễ nhớ.
“Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng rằng: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, chẳng khát bao giờ! Nhưng tôi đã bảo các ông: các ông đã thấy tôi mà không tin. Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ họ sống lại trong ngày sau hết.” (Ga 6, 35-40)
Diễn từ Bánh hằng sống, Bánh trường được nhắc đi nhắc lại trong các trình thuật Tin Mừng, qua đó Chúa Giê-su khẳng định cho chúng ta hai điều vô cùng quan trọng:
Thứ nhất: Ai tin và đón nhận Ngài là bánh nghĩa là ăn lấy Ngài ăn lấy thịt máu Ngài để cho thịt máu Ngài để cứu lấy thịt máu chúng ta, làm cho thịt máu phàm trần trở thành thịt máu Thiên Chúa thì người đó sẽ được sống muôn đời.
Chúa không chỉ cứu về mặt linh hồn thiêng liêng mà còn cứu về mặt xác thịt nữa nếu không Ngài đã không xuống thế làm người, đã không chết và phục sinh chính thân xác Ngài. Chúa cứu thân xác mỏng manh yếu đuối của chúng ta để khi thịt máu Ngài ở trong thân xác chúng ta thì khi thân xác phục sinh của Ngài sẽ phục sinh chính thân xác chúng ta. Chúng ta phải ý thức khi rước Mình Máu Thánh Ngài là Chúa đang sống đang ở trong thân xác chúng ta, phải biết trân trọng, biết bảo dưỡng, đừng để hư mất.
Thứ hai: Để được sống đời đời đón nhận Ngài, tin nhận Ngài là bánh trường sinh tức là đón nhận lấy tất cả những gì Ngài đã sống, đã làm.
Chúng ta không chỉ đón nhận Chúa nơi Bí tích Thánh Thể mà chúng ta còn phải đón lấy từng cách thực thi thánh ý Chúa Cha nơi Chúa Giê-su. Đó là cách chúng ta tin. Chúa dạy từ bỏ, Chúa dạy khiêm tốn, Chúa dạy ta trong muôn vàn điều thì hãy tìm kiếm Nước Trời đầu tiên, Chúa dạy ta tin tưởng và phó thác vào Mầu nhiệm Quan phòng của Chúa như thánh Catarina. Chúa dạy sao thì sống y như vậy, khi sống như vậy là ta tin nhận Giê-su là bánh trường sinh từ trời được ban tặng cho chúng ta.

Vậy nên mỗi ngày chúng ta đón lấy Chúa Giê-su không chỉ trong Bí tích Thánh Thể – thịt máu của Ngài mà đón lấy Chúa Giê-su khi để Chúa Giê-su thực thi những điều Cha muốn trên cuộc đời chúng ta. Xin cho chúng ta ý thức được điều đó để trong Mùa Phục Sinh này, chúng ta sống niềm vui khôn tả Chúa ở với chúng ta. Chúa đã chiến thắng tử thần, Chúa chiến thắng tội lỗi, Chúa đã chiến thắng yếu đuối nơi chúng ta để chúng ta biết kết hợp với Ngài mà tạ ơn và ngợi khen. Để nhờ đó Mầu nhiệm Chúa Phục Sinh thật sự thay đổi cuộc đời con người chúng ta và trao ban cho chúng ta một cuộc sống mới.
Thánh nữ Catarina – sinh ra giữa lúc Giáo hội loạn lạc đã cầu nguyện, đã đối thoại với những kẻ nổi loạn để mang lại sự hiệp nhất cho Giáo hội. Và Giáo hội đã tôn phong Ngài là Tiến sĩ Hội Thánh tức là bậc thầy trong Hội thánh. Điểm nổi bật của thánh nữ là say mê Mầu nhiệm Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, Mầu nhiệm cứu chuộc, thấy trong đó tất cả sự quan phòng của Thiên Chúa. Cho nên thánh Catarina đã tin tưởng và can đảm dấn thân để làm nên một khuôn mạo mới của Đức Giê-su Ki-tô Phục Sinh nơi chính thánh nữ. Xin thánh nữ chuyển cầu cho tất cả chúng ta để cho mỗi lần chúng ta chiêm ngắm Mầu nhiệm Thiên Chúa với tất cả niềm say mê, cảm tạ và tôn thờ thì chúng ta cũng biết làm hết sức mình để phục vụ Thiên Chúa, phục vụ Hội thánh và phục vụ Mầu nhiệm hiệp nhất trong Hội Thánh mà Chúa ban tặng cho tất cả chúng ta.
Nhà tĩnh tâm Giê-ra-đô

Bình luận
error: Content is protected !!