Icon Collap
...
Trang chủ / Đền thờ của tôi

Đền thờ của tôi

13Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem14Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. 15Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả chiên cũng như bò, ra khỏi Đền Thờ ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. 16Người nói với những kẻ bán bồ câu : “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.” 17Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh : “Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân.”

17849 cung hien 15

Trong tất cả các tôn giáo, đền thờ là nơi linh thiêng nhất để con người có thể gặp gỡ tiếp xúc với Đấng Thần Linh.  Thời Cựu ước, đền thờ Giê-ru-sa-lem được xây dựng làm nơi tôn kính Thiên Chúa và Tin Mừng hôm nay Chúa Giê-su nói rõ đây là nhà của Cha ta, nhà cầu nguyện. Trong Hội thánh cũng vậy, các nhà thờ trên thế giới khi được xây dựng, được cung hiến dành riêng cho Thiên Chúa thì trở thành nơi Thiên Chúa cư ngụ, nơi Thiên Chúa thi ân giáng phúc cho con người. Nhờ đó, con người dù là xác phàm, vẫn có thể gặp gỡ Đấng thần linh trong nơi đền thờ vật chất để con người có khả năng hướng lòng về đó mà tâm sự trao đổi, thỉnh cầu Thiên Chúa. Tuy nhiên con người trong tham vọng của mình, nhiều lúc đã lạm dụng đền thờ, làm cho đền thờ trở nên ô uế, thành hang ổ của bọn trộm cướp, thành nơi buôn bán, chuộc lợi, và khi con người phạm thánh, không biết tôn trọng đền thờ thì chính Thiên Chúa cho phép hủy diệt.

Trong chữa trị tâm lý, những ca bệnh liên quan đến đất đai, nơi thờ phượng, phạm thánh là vấn đề tế nhị, khó chữa như những trường hợp lấy trộm vật thánh hay xúc phạm tới đền, chùa, miếu mả. Thiên Chúa tôn trọng cả những nơi của ma quỷ, chúng ta không được đàn áp, chỉ khi nào nó tấn công chúng ta thì Thiên Chúa cho chúng ta quyền đẩy lui họ, còn chúng ta không được nhân danh Thiên Chúa mà đàn áp họ, bởi vì tôn trọng những nơi linh thánh là nguồn gốc cho khởi đầu đời sống tôn giáo. Nơi đâu còn tôn trọng, yêu mến đền thờ, thì nơi đó còn đời sống đạọ đức, còn nơi nào không coi trọng đền thờ, thì chắc chắn đời sống đạo đức xuống cấp. Những ai sử dụng đền thờ làm nơi buôn bán, thương mại hóa, chắc chắn sẽ thất bại và gánh hậu quả.

Cập nhật: Các nhà thờ bắt đầu tạm ngưng dâng Thánh lễ trong nỗ lực ...

Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi Đền Thờ thiêng liêng” (1Pr2,5). “Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa , và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao ? Vậy ai phá huỷ Đền Thờ Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ huỷ diệt kẻ ấy. Vì Đền Thờ Thiên Chúa là nơi thánh , và Đền Thờ ấy chính là anh em” (1Cr 3,16-17). Ngày chúng ta được thánh hiến cho Thiên Chúa nơi bí tích hòa giải, chúng ta trở thành đền thờ của Thiên Chúa Ba Ngôi, chứ không phải là nơi lưu ngụ của ma quỷ, tội lỗi. Chúng ta có rất nhiều cơ hội để gặp gỡ Thiên Chúa khi bước vào đền thờ, khi đi vào cầu nguyện, khi sống trong Hội thánh, cử hành các phụng vụ, khi ta đối diện với Thiên Chúa đã chết và sống lại đang ở với chúng ta, chúng ta gặp gỡ, thờ phượng, tôn kính, yêu mến chính Ngài, ở trong tâm hồn mình để chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa.

Như thế chúng ta cần phải xác định lại đền thờ của mình, đừng để đền thờ trở nên bụi bặm, hoen ố, nhưng biết tận dụng đền thờ vật chất và tâm linh, đền thờ hữu hình và vô hình trong chính cõi lòng chúng ta để có thể gặp gỡ Thiên Chúa sống động ở đó. Nếu chúng ta đã, đang lạm dụng, bỏ bê đền thờ, thì hãy trở về để chấp nhận sự thanh tẩy, để được Thiên Chúa cư ngụ, nhờ đó Ngài sẽ chữa lành và giải thoát chúng ta. Chúng ta cũng ý thức Thiên Chúa ở mọi nơi nhưng Ngài hiện diện cách rõ nhất trong các đền thờ để biết năng chạy đến với Chúa trong những nơi chốn Chúa cho phép cụ thể để chúng ta có thể gặp gỡ Ngài.

Lạy Cha, nơi Chúa Giê-su Ki-tô, con Cha, Đấng đã chết và sống lại, Đấng đã xây dựng Hội Thánh để trao gửi Hội Thánh cho chúng con, đã ở với chúng con để làm cho chúng con trở nên đền thờ sống động của chính Ngài. Xin Chúa là Cha, Đấng đã cho chúng con được gặp Cha trong đền thờ sống động ban thêm đức tin, cậy, mến để chúng con biết siêng chạy đến cùng Cha trong các đền thờ mà Cha ban tặng cho mỗi người chúng con. Amen.

M. Teresa. Huyền

Truyền thông sinh viên công giáo

Bình luận
error: Content is protected !!