Icon Collap
...
Trang chủ / Người môn đệ đích thực?

Người môn đệ đích thực?

Trong các thánh Tông Đồ thì thánh Phaolô là chứng nhân rõ ràng nhất về một con người đã gặp gỡ được Thần Khí của đấng Phục Sinh, được Thần Khí chiếm đoạt, biến đổi hoàn toàn trở thành một con người mới. Đó là lời mở đầu bài giảng của Cha Gioan trong thánh lễ thường kỳ cộng đoàn sinh viên công giáo Bùi Chu tại đền thánh Giê-ra-đô vào hồi 19g00 ngày 27/05/2020

Thánh Phaolô hiện thân của Thần Khí

Khi chưa gặp gỡ Thần Khí Phaolô đi bắt bớ đạo, hành hạ các môn đệ, trở thành kẻ thù của giáo hội sơ khai nhưng sau khi gặp được Thần Khí Ngài đi giảng đạo, trở thành chứng nhân rao giảng lời của Thiên Chúa qua biến cố Đamat Chúa Giêsu đã chiếm hữu và Thánh Thần đã ngự xuống trên Phaolô từ đó Phaolô được biến đổi hoàn toàn cho nên suốt chặng đường rao giảng chúng ta thấy Ngài xác tín rất rõ Thánh Thần bảo đi đâu làm gì Ngài luôn vâng phục, cuộc đời Ngài được hoạt động dưới quyền năng của Thánh Thần nghĩa là làm gì cũng để cho Thần Khí hướng dẫn và làm xong thì để Thần Khí ủy thác cho những người khác coi sóc còn mình thì tiếp tục đi làm công việc của Thần Khí.

Như vậy cuộc đời của Thánh Phaolô là một cuộc đời để cho Thần Khí hướng dẫn, hành động vì vậy Phaolô trở nên một tông đồ vĩ đại nhất xuyên qua dòng thế kỷ ít có vị tông đồ nào đạt tức mức thập toàn như Phaolô về hoạt động truyền giáo, lời dạy dỗ và cả những áng văn chương đến giờ người ta vẫn không thể giải thích được tại sao Ngài lại viết được những bức thơ lạ lùng đến vậy.

Chúng ta khao khát điều gì?

Chúng ta đang sống trong tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần, mỗi người chúng ta hãy tự hỏi mình: Thần Khí là ai?  xem ra như mơ hồ, Chúng ta tham dự lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống ít nhất hai ba chục năm rồi nhưng chưa chắc đã tin, có khi chưa một lần khao khát đón nhận Thần Khí.

Giáo hội chúng ta sẽ chết nếu không có Thần Khí hoạt động trong hội thánh, cộng đoàn chúng ta sẽ chết nếu không có Thần Khí ở giữa chúng ta cho nên hôm nay Cha tha thiết mời gọi các con hãy nhìn lại lòng tin của chính mình, còn mấy ngày nữa là đến ngày lễ “ Chúa Thánh Thần hiện xuống” các con hãy khao khát Thần Khí một lần để biết được Thần Khí oai hùng , mạnh mẽ, có khả năng biến đổi chính chúng ta đến mức nào như từng biến đổi các tông đồ nhờ đó chúng ta mới trở thành đồ đệ của Chúa Giêsu, trở thành chứng nhân đi rao giảng tin mừng và làm chứng cho Đức Giêsu phục sinh đối với con người thời đại hôm nay.

Trong bài tin mừng hôm nay chúng ta nghe được tâm tình của Chúa Giêsu tha thiết cầu nguyện cho chúng ta. Vì chúng ta mà Ngài đã hiến thánh, hy sinh chính mình để cho chúng ta được làm con của Thiên Chúa, trở thành đồ đệ của Ngài và Ngài chỉ xin cho chúng ta được nên một với nhau điều này chỉ có Thần Khí mới làm được. Nhìn vào cộng đoàn sinh viên công giáo Bùi Chu có nên một với nhau không hay là có sự chia rẽ trong cộng đoàn?  lễ nhóm này thì nhóm này đi, lễ nhóm kia thì nhóm kia đi không có một sự duy nhất trong cộng đoàn điều đó cho thấy không có Thần Khí , nếu một cộng đoàn mà đồng tâm nhất chí với nhau thì cộng đoàn đó được Thần Khí ở giữa và làm mọi việc cho chúng ta.

Người môn đệ đích thực?

Các con cố gắng sám hối, thành tâm cầu nguyện, khiêm tốn xin Chúa Thánh Thần xuống trên các con, xuống trên cộng đoàn, xuống trên hội thánh để rồi một lần các con có được kinh nghiệm đón nhận Thần Khí ở với mình, một lần các con đón nhận được sức mạnh biến đổi của Ngài thì khi đó các con mới trở thành người Kitô hữu đích thực còn không chỉ là người Kitô hữu danh và vô thực nghĩa là có mác rửa tội thôi nhưng chẳng làm chứng, rao giảng, thay đổi cuộc đời được bởi vì chúng ta vẫn chưa đón nhận được Thần Khí còn ngược lại nếu các con tin tưởng điều Chúa Giêsu nói “ Thầy sẽ xin Chúa Cha và người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em  luôn mãi” (Ga 14,16) các con thành tâm đón nhận như các tông đồ thì các con sẽ được biến đổi trở nên con người của Thần Khí

 

Xin cho tất cả chúng con tin tưởng vào lời hứa của Chúa Giêsu, biết nhìn vào gương của hội thánh tiên khởi là các thánh Tông Đồ để một lần đối diện với Thần Khí, đối diện với quyền năng vô biên để chúng con khiêm tốn, chân thành, xin Thần Khí ngự đến trên chúng con, trên công đoàn và trong hội thánh cách đặc biệt trong những ngày hồng phúc này để ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống không phải là một ngày tưởng niệm nhưng là một ngày chúng con đón nhận chính lửa mến Thần Linh của Ngài bao phủ để Ngài sai chúng con đi và biến chúng con trở thành những tông đồ của Đức Giêsu phục sinh Chúa của chúng con.

Giuse Tỉnh

Truyền thông sinh viên công giáo

Bình luận
error: Content is protected !!