Icon Collap
...
Trang chủ / Sửa lỗi anh chị em là trách nhiệm

Sửa lỗi anh chị em là trách nhiệm

Thứ tư là ngày kính nhớ đặc biệt đến Thánh Giuse, người cha nuôi của chúa Giêsu và là bạn trăm năm của Đức trinh nữ Maria mẹ của chúng ta. Tại Đền Thánh Giê-ra-đô, ngày 12.8.2020 Nhà Tĩnh Tâm Giê-ra-đô  đã cùng với Cha linh hướng Gioan hiệp dâng thánh lễ dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn. Và ý thức uy quyền của Thánh Giu-se trước tòa Chúa Giêsu. Cha linh hướng mời gọi cộng đoàn tha thiết cầu xin Thánh nhân chuyển cầu cho chúng ta trước ngai tòa của Chúa Giêsu. Để Ngài giúp chúng ta thực hiện những điều Ngài dạy, nhất là giúp chúng ta biết can đảm đón nhận sự sửa đổi của người khác và can đảm chấp nhận sửa lỗi chính mình.

Khi mình sửa lỗi cho anh chị em đó là do tự mình hay do bổn phận trách nhiệm?

Trong bài giảng lễ Cha Linh hướng đã khẳng định rằng: “Chúng ta không sống một mình nhưng chúng ta sống với người khác. Và chúng ta chỉ trở thành người khi chúng ta sống với người”. Đúng thế, Chúng ta không ai là một hòn đảo cả. Chúa tạo nên con người, cho con người được sinh ra là để cho họ sống chung sống cùng và sống với nhau.Và trong hành trình làm người Chúa cũng trao cho mỗi người chúng ta có trách nhiệm giúp đỡ lẫn nhau để đạt tới ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Một lần nữa Ngài nhấn mạnh: Việc sửa lỗi anh chị em mình là một trách nhiệm

Chúa biết rõ con người sống với nhau là có lầm lỗi nhưng đối với lầm lỗi thì Chúa không nói Chúa tha liền. Mà Chúa dạy chúng ta là phải biết đi sửa lỗi cho người đó: “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó”. Cho nên, việc mình đi sửa lỗi cho anh chị em mình đó là một trách nhiệm. Khi anh chị em mình mắc lỗi mình có bổn phận trách nhiệm sửa lỗi cho anh chị em. Chứ không phải để anh chị em phạm lỗi mà mình đứng yên, sống yên phận theo chủ nghĩa mặc kệ nó. Chúa tạo nên con người để sống cho, sống với, và sống cùng. Vậy nên, mỗi người chúng ta phải ý thức không phải là tôi muốn hay không muốn, không phải là tôi sợ người ấy nghe hay không nghe nhưng mà là bổn phận trách nhiệm của tôi. Đồng thời, mình cũng phải biết chấp nhận đón nhận anh chị em sửa lỗi cho mình.Chứ không phải là Chúa sửa lỗi cho mình.

Sửa lỗi cho anh chị em mình theo cách nào?

Để thực hiện việc sửa lỗi anh chị em mình đó là điều không dễ dàng. Nên khi trao cho chúng ta bổn phận trách nhiệm đó thì Chúa cũng dạy cho chúng ta một kỷ năng, một cách làm rất rỏ ràng: “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã được món lợi là người anh em mình. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế”. Khi một người mắc lỗi thì chúng ta thường hay có tính đại ca, kiêu ngạo rồi lên án tố cáo họ. Nhưng Chúa thì không. Chúa dạy chúng ta hãy gặp riêng người đó để giúp người đó nhận ra lỗi. Cái đó là cái quan trọng chứ không phải gặp để chửi bới, la mắng làm cho người đó mất mặt. Cho điểm khi người đó không nghe thì bấy giờ mới rủ thêm hai hoặc ba người nữa để giúp chứ không phải là ép người ta. Và khi hai, ba người khuyên mà cũng không được nữa thì khi đó mới đi thưa cùng Hội Thánh. Nếu họ vẫn ương lỳ không nghe đại diện của Hội Thánh thì phải làm sao? Ta có từ mặt họ không?  Có được cấm họ đến nhà thờ không? Không!  Chúa không dạy chúng ta như thế.  Ngài dạy chúng ta trong trường hợp đó chúng ta sẽ phải kể nó như người ngoại.

Đến với Nhà Tĩnh Tâm Chúa muốn chúng ta sửa lỗi anh chị em như thế nào?  Đối với luân lý thì gọi là sửa lỗi nhưng đối với tâm lý là chữa trị. Vì vậy, Chúa đòi hỏi mỗi người chúng ta phải thực hiện việc sửa lỗi,chữa bệnh cách cụ thể như sau:

  • Khi thấy anh chị em một mình riêng lẽ thì phải đến và giúp họ hòa đồng hòa hợp lại với cộng đoàn.
  • Chúng ta chữa trị cho nhau bằng cách chia sẽ với nhau bởi chúng ta càng mở lòng ra thì chúng ta càng nhanh khỏi bệnh. Còn nếu ai mà cứ che dấu, sợ hãi thì người đó bệnh sẽ càng nặng.
  • Chúng ta sửa lỗi, chữa trị cho nhau bằng cách nhắc nhở nhau, người này không nói được thì người khác nói để giúp anh chị em chứ đừng một mình riêng lẽ.

Trách nhiệm liên đới với nhau là rất quan trọng. Sống với nhau phải có sự liên đới, trách nhiệm với nhau. Giúp đỡ nhau trong việc sữa lỗi, trong việc chữa bệnh cho nhau. Đó là điều mà Chúa đòi chúng ta. Cho nên người được sửa lỗi và người được sai đi sửa lỗi, chúng ta đều phải ý thức trách nhiệm để giúp đỡ sửa lỗi, chữa trị cho nhau.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con cứ hai, ba người họp nhau mà cầu nguyện thì Chúa sẽ nhận lời. Qua đó Chúa dạy cho chúng con thấy được tính cộng đồng là rất quan trọng, và có giá trị như thế nào trước mặt Chúa. Xin Cho chúng con nghe được lời của Chúa  để chúng ta sống với nhau trong tình gia thất, gia đình trong sự liên đới trách nhiệm với anh chị em, để chúng con không là ốc đảo của riêng mình nhưng biết sữa lỗi, chữa trị cho nhau, giúp nhau tìm lại chính mình, giúp nhau tìm được điểm độc nhất của chính mình để chúng con sống hạnh phúc với những gì Chúa đã tạo dựng  nơi mỗi người chúng con.

Maria Minh Hướng

Truyền thông sinh viên Công giáo

Bình luận
error: Content is protected !!