Icon Collap
...
Giáo phái
Tiêu điểm

  Giáo phái Đức Chúa Trời Mẹ (phần cuối)

  Ngày đăng: 09/09/2017 - Tác giả: admin
  Nhưng điều đang lo ngại lại chính là tinh thần truyền giáo mạnh mẽ, không sợ hãi, và hệ thống huấn luyện chặt chẽ của họ. Từng đôi một, họ ra đi khắp các hang cùng, ngõ hẻm, hễ thấy cơ hội là lập tức tìm cách để rao giảng tà đạo của mình. Ngược lại, các tín hữu của chúng ta ngày hôm nay lại không có sự hiểu...

  Giáo phái Đức Chúa Trời Mẹ (p2)

  Ngày đăng: 29/08/2017 - Tác giả: admin
  Các giáo dân của tà giáo này tin rằng AhnSahnghong là sự trở lại lần thứ hai của Đấng Christ theo lời tiên tri trong Kinh Thánh và Zahng Gil-Jah là "Thiên Chúa Mẹ", những người mà họ tin rằng đã được đề cập đến trong Ga-la-ti 4:26
1 2 3
error: Content is protected !!