Icon Collap
...
Hoạt động
Tiêu điểm

  Tuần Cửu Nhật Kính Chúa Thánh Thần của Gia Đình Ơn Gọi

  Ngày đăng: 30/07/2017 - Tác giả: admin
  Đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống đã đến gần,với lòng khao khát được đón nhận Thần Khí của Chúa Thánh Thần, để Ngài củng cố thêm  niền tin và lòng yêu mến Thiên Chúa. Anh chị em trong Gia Đình Ơn Gọi  đã quy tụ lại với nhau làm tuần  Cửu Nhật Kính Chúa Thánh Thần. Noi gương Đức Mẹ Maria […]

  Vai Trò Lịch Sử

  Ngày đăng: 14/05/2017 - Tác giả: admin
  Để có được lòng tin nơi con người, Chúa Giesu đã khai mào trong một chương trình lịch sử dài tập. Lịch sử Cựu ước loan báo đúng với những gì đã xảy ra với Chúa Giesu Kito. Một triết gia người Pháp nói rằng: “Kito giáo có một nền tảng đức tin vững chắc đó là lịch sử, nhưng Kito giáo quên đi điểm quan trọng này và ngày...
1 24 25 26 27 28 29
error: Content is protected !!