Icon Collap
...
Cầu nguyện
Tiêu điểm

  Đói – Khát – Cần Thiên Chúa

  Ngày đăng: 30/08/2017 - Tác giả: admin
  Ý thức sự yếu hèn, đói khát về Thiên Chúa và chạy đến với Ngài rồi chính Ngài sẽ cứu lấy chúng ta và làm cho cộng đoàn chúng ta được Phục sinh… là lời chia sẻ của cha linh hướng Gioan trong bài giảng Thánh lễ quan thầy cộng đoàn Anton Paduva, trực thuộc […]

  Đấng muôn dân trông đợi

  Ngày đăng: 30/08/2017 - Tác giả: admin
  Vào lúc 19h10’, ngày 10.05.2017, Cộng đoàn sinh viên Công giáo Hưng Hóa và gia đình Ơn goi cùng tham dự Thánh lễ thường kỳ tại đền thánh Gierado, Giáo xứ Thái Hà do cha linh hướng Gioan Lưu Ngọc Quỳnh chủ tế. Khởi đầu bài giảng hôm nay, cha chia sẻ với các bạn […]

  Lòng tin được khai mào

  Ngày đăng: 30/08/2017 - Tác giả: admin
  Người ta né tránh nhắc đến Chúa Kito khi nói đến mốc lịch sử bằng cách nói Trước công nguyên và sau công nguyên. Nhưng nguyên tiếng anh: Before Chirst, After Chirst – trước Chúa Kito, sau Chúa Kito – người ta sợ lịch sử của Kito giáo. Đó là lời chia sẻ của cha […]

  Ơn Cứu Độ qua thánh Vinh Sơn

  Ngày đăng: 30/08/2017 - Tác giả: admin
  Vào lúc 19h10’, ngày  05.04.2017, Cộng đoàn Sinh viên Công giáo Bùi Chu cùng nhau tham dự Thánh lễ Quan thầy Vinh sơn – Quan thầy nhóm Làng Tám, do cha linh hướng Gioan Lưu Ngọc Quỳnh chủ tế. Nói về Thánh Vinh Sơn, cha linh hướng chia sẻ: Lịch sử đời tu có hai trường […]

  Hãy đến và ở lại với Thiên Chúa

  Ngày đăng: 30/08/2017 - Tác giả: admin
  “Người nghèo thì anh em luôn có bên cạnh; còn Thầy, anh em không có mãi đâu”. Hãy đến và ở lại với Thiên Chúa, hãy đi trọn cuộc khổ nạn để được Phục sinh với Ngài. Đây là thông điệp của Cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh trong bài giảng thánh lễ thường kỳ ngày […]

  Con có nộp thầy không?

  Ngày đăng: 30/08/2017 - Tác giả: admin
  Tại phòng tiệc ly hôm nay Chúa chất vấn ta “Con có nộp thầy không”? Chúng ta có cương quyết như Phero vừa xung phong chết với thầy lại chối bỏ Thầy ngay lập tức? Hay chúng ta có như Gioan được diễm phúc tựa vào ngực Chúa và hỏi Thầy “Ai vậy”? là những […]

  Người đã chỗi dậy

  Ngày đăng: 30/08/2017 - Tác giả: admin
  Nếu mỗi người chúng ta có niềm tin vào Chúa Giesu Phục Sinh đang ở bên ta, trong ta thật thì chúng ta sẽ sống một cuộc sống mới với sự hiện diện mọi nơi, mọi lúc của Ngài. Đó chính là lời chia sẻ của cha linh hướng Gioan trong bài giảng ngày thứ […]

  Tôi đã thấy người

  Ngày đăng: 30/08/2017 - Tác giả: admin
  Vào lúc 19h10’, Cộng đoàn Sinh viên Công giáo Hưng Hóa và Gia đình Ơn gọi cùng nhau tham dự Thánh lễ thường kỳ tại đền thánh Gierado ngày 18/04/2017, Giáo xứ Thái Hà do cha linh hướng Gioan chủ tế. Khởi đầu Thánh lễ cha nói đến tầm quan trọng của tuần bát nhật […]

  Tôi đã nhận ra Người

  Ngày đăng: 30/08/2017 - Tác giả: admin
  Vào lúc 19h10’, ngày 20.04.2014, cộng đoàn sinh viên Công giáo Bùi Chu cùng hiệp dâng Thánh lễ thứ 3 tuần bát nhật Phục Sinh do cha đặc trách Gioan chủ tế, tại đền thánh Gierado, Giáo xứ Thái Hà. Khởi đầu bài giảng, cha nhắc đền biến cố Gioan và Phero vào đền thờ, […]

  Để gặp và tiếp xúc với Đấng Phục Sinh

  Ngày đăng: 30/08/2017 - Tác giả: admin
  Mọi lúc, mọi nơi, khi chúng ta làm việc, học tập chúng ta có ý thức Đức Giesu Phục sinh với mình để hướng về Người và xin Người chỉ dẫn cho ta theo ý muốn Người? Khi buồn vui hay thất bại, vững tin hay ngờ vực ta có luôn tâm sự với Đấng […]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12
error: Content is protected !!