Icon Collap
...
Cộng đoàn Hưng Hóa HN
Tiêu điểm

    Cộng đoàn Hưng Hóa Hà Nội

    Ngày đăng: 07/11/2017 - Tác giả: admin
    Ngay từ đầu những năm 2000, các bạn sinh viên Công giáo Giáo phận Hưng Hóa ở nhiều nơi đã quy tụ lại với nhau để chia sẻ về cuộc sống học tập cũng như về đời sống đức tin, nhiều cộng đoàn nhỏ được thành lập với mục đích kết nối các bạn sinh viên ở các […]
error: Content is protected !!