Icon Collap
...
Cộng đoàn Hưng Hóa HN
Tiêu điểm

  Hộ mệnh của đời tôi!

  Ngày đăng: 04/10/2018 - Tác giả: admin
  Ai đã kéo tôi ra khỏi vùng lầy của tội lỗi, của sa ngã khi tôi gần chìm sâu vào trong đó? Ai đã gìn giữ tôi khỏi những mưu mô của ma quỷ? Và ai đầu tiên đã chuyển cầu những ước nguyện của tôi lên cùng Chúa là Đấng Toàn Năng??? Đó chính […]

  Cộng đoàn Hưng Hóa Hà Nội

  Ngày đăng: 07/11/2017 - Tác giả: admin
  Ngay từ đầu những năm 2000, các bạn sinh viên Công giáo Giáo phận Hưng Hóa ở nhiều nơi đã quy tụ lại với nhau để chia sẻ về cuộc sống học tập cũng như về đời sống đức tin, nhiều cộng đoàn nhỏ được thành lập với mục đích kết nối các bạn sinh viên ở các […]
error: Content is protected !!