Icon Collap
...
Trang chủ / Ma quỷ không chỉ là một biểu tượng

Ma quỷ không chỉ là một biểu tượng

Linh mục Sante Babolin, cũng là nhà trừ quỷ, khẳng định “Satan, ma quỷ, có tồn tại” và “ma quỷ không phải là một khái niệm trừu tượng.”

Trong buổi phỏng vấn với nhật báo El Mundo của Tây Ban Nha, cha Arturo Sosa, Tổng quyền Dòng Tên đã nói rằng, “chúng ta có những nhân vật mang tính biểu tượng, như ma quỷ, để diễn tả sự dữ. Tình trạng xã hội cũng có thể tái hiện nhân vật này, bởi có nhiều người hành động theo đường lối sự dữ, bởi họ ở trong một môi trường khó lòng làm khác đi được.”

Và để đáp lại nhận định này, cha Babolin đã nhắc lại nhiều đoạn trong các văn kiện và tuyên bố của Giáo hội chỉ ra sự tồn tại thực sự của ma quỷ.

Cha Babolin nhắc lại các văn kiện của Công đồng Đại kết Lateran IV vào năm 1215, tuyên bố rằng Kitô hữu “tin chắc và tuyên xưng rằng Thiên Chúa tạo dựng từ hư không…nên những sự vô hình và hữu hình, rồi đến tạo dựng con người. Ma quỷ và các ác thần khác được Thiên Chúa tạo dựng với bản tính tốt đẹp, nhưng chúng đã tự mình trở nên xấu xa.”

Cha Babolin, thường được biết đến là “nhà trừ quỷ của Padua,” cũng nhắc lại hai tuyên bố của Đức Giáo hoàng Phaolô VI vào năm 1972, xác nhận sự tồn tại của ma quỷ với “các tín hữu, những người thường nghi ngờ sự tồn tại của Satan.” ‘

Ngày 29-6-1972, khi nói về tình trạng hiện thời của Giáo hội, Đức Phaolô VI đã nói rằng dường như “hơi khói của Satan” đã đi vào thánh điện của Thiên Chúa. Cùng năm đó, ngày 15-11, Đức Phaolô VI đã cảnh báo rằng “một trong những nhu cầu của Giáo hội” là bảo vệ mình khỏi “sự dữ mà chúng ta gọi là Ma quỷ.”

Cha Babolin cũng chỉ ra rằng Giáo lý của Giáo hội Công giáo dạy rằng, ma quỷ thực sự tồn tại, chứ không chỉ là một khái niệm trừu tượng. Trong đoạn Giáo lý số 2851, nói về lời khấn xin “cứu chúng con khỏi chước cám dỗi” trong Kinh Lạy Cha, Giáo lý tuyên bố rằng “trong lời khấn xin này, chước cám dỗ không phải là một sự gì mơ hồ, mà là một khách thể, là Satan, Kẻ dữ, là thiên thần phản nghịch Thiên Chúa. Ma quỷ là kẻ bực mình với dự định và công cuộc cứu rỗi của Thiên Chúa trong Chúa Kitô.”

Cha Babolin nói rằng các tín hữu nên tìm hiểu về tuyên bố của Công đồng Đại kết Lateran IV, những tuyên bố của Đức Phaolô VI và những gì có trong Giáo lý, như là ba điểm quy chiếu không thể bác bỏ về sự tồn tại của ma quỷ.

 

J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ CNA

Bình luận