Icon Collap
...
Trang chủ / Y Dược – Ơn Gọi anh em một nhà

Y Dược – Ơn Gọi anh em một nhà

Cùng với Hội Thánh GĐ Công Giáo Y Dược, đã cử hành Thánh Lễ để xin ơn Chúa Thánh Thần xuống với Hội Thánh, cộng đoàn và các thành viên. Tại Đền Giê-ra-đô nhà thờ Thái Hà vào lúc 19h ngày 12/5/2016. Buổi cầu nguyện diễn ra sau bài giảng của Cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh. Cùng hiện diện với các bạn GĐ SV Y Dược còn có các bạn GĐ Ơn Gọi. Trong buổi chia sẻ Cha Gioan đã nhấn mạnh về nguyên lý nền tảng, làm nên sự hiệp nhất trong từng cộng đoàn, không ai khác chính là Chúa Thánh Thần. Vì thế Ngài tiếp tục mời gọi gia tăng cầu nguyện, để xin Chúa Thánh Thần tới có được sự trải nghiệm với Chúa Thánh Thần trên mình như xưa Chúa Thánh Thần đã xuống trên các Tông Đồ và Hội Thánh.

 

Bình luận