Icon Collap
...
Trang chủ / Tuần Cửu Nhật Kính Chúa Thánh Thần của Gia Đình Ơn Gọi

Tuần Cửu Nhật Kính Chúa Thánh Thần của Gia Đình Ơn Gọi

Đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống đã đến gần,với lòng khao khát được đón nhận Thần Khí của Chúa Thánh Thần, để Ngài củng cố thêm  niền tin và lòng yêu mến Thiên Chúa. Anh chị em trong Gia Đình Ơn Gọi  đã quy tụ lại với nhau làm tuần  Cửu Nhật Kính Chúa Thánh Thần. Noi gương Đức Mẹ Maria và các Thánh Tông Đồ đã đồng tâm nhất trí và chuyên chăm cầu nguyện.  Xin Chúa thánh Thần xuống để các Ngài tiếp tục công cuộc rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu. Gia Đình Ơn Gọi gồm những bạn trẻ với ước muốn được tận hiến cuộc đời  cho Chúa, cùng nhau cầu nguyện xin Thần Khí Thiên Chúa soi sáng, hướng dẫn để cam đảm vững bước trên con đường đã chọn dù nhiều thử thách và khó khăn.

Truyền thông SVCG Thái Hà

Bình luận