Icon Collap
...
Trang chủ / SVCG Tổng giáo phận Hà Nội

SVCG Tổng giáo phận Hà Nội

Giới thiệu Hội Sinh Viên Công Giáo Tổng Giáo Phận Hà Nội
—————————————————
Được sự linh hướng của Đức cố Hồng Y Phaolo Giuse Phạm Đình Tụng, năm 1997, Hội Sinh Viên Công Giáo Tổng Giáo Phận Hà Nội (SVCG TGPHN) chính thức thành lập với mục đích gắn kết tình huynh đệ giữa các nhóm sinh viên Công giáo, các bạn sinh viên Công giáo, cùng nhau hướng tới một mục đích chung là sống Đức tin trưởng thành và thực thi sứ mạng truyền giáo được Chúa và Giáo hội ủy thác cho từng người trong tư cách là những trí thức Công giáo.
Hiện tại linh hướng bởi Đức TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, TGM-TGP Hà Nội cùng Cha đặc trách Sinh viên, Phaolô Nguyễn Văn Kiều.

Sứ mệnh
– Loan báo Tin Mừng.
– Kết nối SVCG
– Sống Đức tin trong lòng Giáo hội với sức trẻ trí thức.

Tôn chỉ: Yêu Thương & Phục Vụ

Thành viên của Hội là các bạn sinh viên Công giáo đang học tập và làm việc trong Tổng Giáo Phận Hà Nội cùng các vùng lân cận. Hội hoạt động trên tinh thần chung là đến với anh em bằng lòng yêu thương chân thành và phục vụ cộng đoàn bằng nhiệt huyết tuổi trẻ thông qua các công việc bác ái, hy sinh.

Hội SVCG TGP đồng hành cùng với 22 nhóm SVCG hoạt động tại Hà Nội bao gồm: SVCG Hải Hà, Hà Thành, Xuân Mai, Trung Chí, Phú Mỹ, Hải Phòng, Công Nghiệp, Học viện quản lý giáo dục, Phát Diệm, Thái Bình, Bắc Ninh, Trường May, Di Trạch, Nông Nghiệp, Xuân Hòa, Hưng Hóa, Nam Định, Cổ Nhuế, Hà Nam, Bùi Chu, Thanh Hóa, Thạch Bích.

Thông tin liên hệ
+ FanPage chính thức: https://www.facebook.com/SVCGTGPHN
+ FB: https://www.facebook.com/SVTGPHaNoi
+ Group: https://www.facebook.com/groups/svtgp
+ Email: svcghanoi@gmail.com

Thông tin liên hệ các nhóm

+ SVCG Hải Hà: https://www.facebook.com/groups/haiha/

+ SVCG Hà Thành: https://www.facebook.com/groups/svcghathanh/

+ SVCG Xuân Mai: https://www.facebook.com/groups/190959454324687/

+ SVCG Trung Chí: https://www.facebook.com/groups/sinhvienconggiaohubt/

+ SVCG Phú Mỹ: https://www.facebook.com/groups/SVCG.PHUMY/

+ SVCG Hải Phòng: https://www.facebook.com/groups/haiphongsvcg

+ SVCG Công Nghiệp: https://www.facebook.com/groups/387022374641853

+ SVCG Học viện quản lý giáo dục: https://www.facebook.com/groups/svcgniem

+ SVCG Phát Diệm: https://www.facebook.com/bttsvcgphatdiem

+ SVCG Thái Bình: https://www.facebook.com/groups/svcgtb/

+ SVCG Bắc Ninh: https://www.facebook.com/groups/SVCGBacNinh/

+ SVCG Trường May: https://www.facebook.com/groups/396707597061350/

+ SVCG Di Trạch: https://www.facebook.com/groups/gscditrach

+ SVCG Nông Nghiệp: https://www.facebook.com/groups/svcgnn

+ SVCG Xuân Hòa: https://www.facebook.com/groups/svcgXuanHoa

+ SVCG Hưng Hóa: https://www.facebook.com/groups/sinhvienhunghoa

+ SVCG Nam Định: https://www.facebook.com/svcgnd

+ SVCG Cổ Nhuế: https://www.facebook.com/groups/svcgconhue

+ SVCG Hà Nam: https://www.facebook.com/groups/SVCGHANAM/

+ SVCG Bùi Chu: https://www.facebook.com/groups/svbuichu

+ SVCG Thanh Hóa: https://www.facebook.com/groups/395489187147384

+ SVCG Thạch Bích: https://www.facebook.com/groups/sinhvienconggiaothachbich/

Bình luận