Icon Collap
...
Trang chủ / Các con bảo thầy là ai?

Các con bảo thầy là ai?

Muốn theo Chúa chúng ta được mời gọi tiếp bước hành trình tiến lên đồi canve. Thập giá luôn chờ đợi, thập giá là cái để thanh luyện lòng tin… đó là lời chia sẻ của cha linh hướng Gioan trong thánh lễ thường kỳ cộng đoàn SVCG Y Dược vào lúc 19h ngày 16.2.2017 tại đền thánh Gierado Giáo xứ Thái Hà.

Qua tường thuật sự vấp ngã, đổ vỡ của con người có một sự thật hiển nhiên xuyên suốt lịch sử đó chính là Khi con người phản bội thì Thiên Chúa công minh trừng phạt nhưng Thiên Chúa vẫn trung tín với giao ước người đã ký kết với con người. Sự bất trung của con người vẫn lan rộng nhưng tình yêu của Thiên Chúa vẫn trải  dài.

Từ Adam và Eva phạm tội được Thiên Chúa tha thứ, gia đình Noe được Thiên Chúa cứu thoát  và từ đó một dân tộc nảy sinh khắp mặt đất. Thiên Chúa cho chúng ta thấy Ngài không đồng lõa với tội lỗi nhưng Ngài liên tục tái lập các giao ước nói lên tình yêu và lòng nhân từ của Ngài như giao ước Si nai, giao ước với Giacop- Ixaac, và cuối cùng chính Đức Kitô, một giao ước mới giao ước tình yêu cuối cùng được kiện toàn.

Với thân phận con người chúng ta nổi loạn, lãng quên Thiên Chúa, Thiên Chúa vẫn phải trừng phạt nhưng cũng qua bí tích hòa giải Ngài tỏ tình yêu vô hạn của Ngài cho chúng ta.

Qua bài Tin Mừng hôm nay để chứng minh các môn đệ xác tín vào Ngài, Chúa hỏi các môn đệ: Người ta bảo thầy là ai? Chúa muốn khai mở để các ông dễ hiểu và khi các ông trả lời xong, Ngài hỏi thẳng: Còn các con, các con bảo thầy là ai? Thiên Chúa cũng chất vấn mỗi người chúng ta: Ngài là ai trong thâm tâm mỗi người chúng ta, Ngài có phải Đấng Cứu Độ hay là một nhân vật trong ký ức dĩ vãng hay một Đấng đang hiện diện trong chúng ta và cùng chúng ta.

Câu trả lời của Phêrô Chúa không nói đúng hay sai nhưng, Ngài Giêsu đưa ra một đáp số làm các môn đệ sững sờ: Con người sẽ lên Giêrusalem, sẽ nộp bị giết chết và 3 ngày sau người sẽ sống lại. Câu trả lời của Thầy làm cho Phêrô hoảng loạn, vấp ngã, khuyên Chúa Giê su đừng làm vậy nhưng Chúa quát ngay “Satan xéo đi, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, nhưng là tư tưởng của con người” Ngài cũng hỏi chúng ta như  hỏi Phêrô: Các con bảo thầy là ai?

Cha nhắc lại “Trong quá khứ Chúa đã thực hiện và hiện tại Chúa còn thực hiện chương trình cứu độ ngang qua Hội Thánh, qua mỗi người chúng ta là chi thể của người. Ngài chấp nhận chết cho con người, cho thế gian xác thịt này. Vì vậy muốn theo Chúa chúng ta được mời gọi tiếp bước hành trình tiến lên đồi canve. Thập giá luôn chờ đợi, thập giá là cái để thanh luyện lòng tin. Nếu chúng ta yêu mến thập giá chúng ta sẽ được Phục Sinh với Ngài. Nếu chúng ta chối bỏ, né tránh thì thập giá trở nên cớ vấp phạm cho chúng ta”.

Cuối cùng cha cầu chúc cho các thành viên trong cộng đoàn biết cầu nguyện để đón nhận mầu nhiệm tử nạn và thương khó một cách ý thức được và thông dự vào thập giá Chúa ngay trong đời sống mình.

Xem ảnh Tại đây

Truyền thông SVCG Thái Hà

Bình luận