Icon Collap
...
Trang chủ / Cầu nguyện – vũ khí lợi hại

Cầu nguyện – vũ khí lợi hại

Vào lúc 19h10’, ngày 24.2.2017, cộng đoàn Giáo Phận vinh tại Hà Nội hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình trên đất nước Việt Nam, đặc biệt là hướng về giáo phận, cầu cho các mục tử và giáo dân hiệp nhất nên một để cùng nhau vượt qua những thách đố của bất công, bạo tàn.

Có một sự thật xuyên suốt lịch sử: Thiên Chúa thiết định định chế để bảo toàn công trình tạo dựng của Ngài. Nhưng con người tìm cách để đạt được mục tiêu các nhân mình. Trong bài Tin Mừng, các luật sỹ muốn cài bẫy Chúa Giê su khi đưa ra câu hỏi về việc li dị và Chúa trả lời:“Chính vì các ông lòng chai dạ đá nên Mô sê phải viết chứng thư ly dị”.

Hôn nhân là định chế cổ kính nhất trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa. “Không được lìa bỏ nhau” nhưng sự chai cứng làm cho dân Do Thái không chấp nhận điều luật của Thiên Chúa, họ yêu cầu Mô sê cho họ chứng thư li dị. Chúa Giê su không chấp nhận điều đó. Họ muốn thử Chúa Giêsu vì ai chống lại Mô sê là chống lại Thiên Chúa. “Sự gì Thiên Chúa kết hợp loài người không được phân ly”  khởi thủy thế nào thì kết thúc như vậy, lề luật Thiên Chúa không thay đổi.

Khởi đầu Thiên Chúa muốn con người sống hòa hợp, yêu thương, cộng tác giúp đỡ nhau. Nhưng con người bẻ cong lời Chúa, muốn Chúa phải theo ý họ. Nhưng Lời Chúa buộc ta sống công minh chính trực trong hòa hợp không có chiến tranh.

Chúng ta cầu nguyện cho những kẻ kiếm lợi, xây dựng hạnh phúc riêng của mình trên đau khổ người khác, tạo bất bình trong xã hội, những kẻ lòng chai dạ đá lặng im trước bạo tàn bất công, phớt lờ tiếng kêu cứu của người dân biết sám hối.

Hình ảnh Mô sê dương cao ngọn đuốc thì dân thắng, hạ xuống thì thua và dựa vào Thiên Chúa Đấng kiên nhẫn đi đến tận cùng luật pháp của Ngài. Chúng ta phải kiên vững cầu nguyện, vì cầu nguyện là vũ khí lợi hại nhất để kẻ thù bị đánh bại. và không chỉ nói suông chúng ta phải hành động phải lên tiếng, không được im lặng.

Cuối bài giảng, cha và cộng đoàn quỳ trước nhan Thiên Chúa, dâng những lời cầu nguyện chân thành cầu cho giáo dân trong giáo phận biết lên tiếng, cầu cho nạn nhân của bạo tàn được bình an, can đảm trong đức tin.

Thánh lễ kết thúc với bài ca hiệp nhất yêu thương.

Xem ảnh Tại đây

Truyền thông SVCG Thái Hà

Bình luận