Icon Collap
...
Trang chủ / CĐ GP Vinh tại Hà Nội: Chuỗi Mân Côi và Hội thánh

CĐ GP Vinh tại Hà Nội: Chuỗi Mân Côi và Hội thánh

Vào lúc 19h 07.10.2016, Cộng đoàn Giáo phận Vinh tại Hà Nội cùng nhau tham dự thánh lễ thường kỳ. Thánh lễ mừng kính trọng thể Mẹ Mân Côi do cha linh hướng Gioan chủ tế với ý chỉ cầu nguyện cho quê hương, cho môi trường…

Trong bài giảng của mình cha chia sẻ về nguồn gốc lịch sử của kinh Mân Côi và những phép lạ cũng như cách thức lần chuỗi Mân Côi.

Sự chạy theo tiền bạc, danh vọng của Giáo Hội, không theo nguyên mẫu, không theo lời Chúa dạy dẫn đến sự xuất hiện của lạc giáo. Trong thời kỳ hỗn loạn đó Chúa đã ban cho Giáo Hội hai con người thánh đó là thánh Đa Minh và thánh Phanxico Assisi. Chính Đức Mẹ đã hiện ra dạy cho thánh Đa minh cách lần hạt để cứu Giáo Hội.

Cha nhấn mạnh rằng: “Kinh Mân Côi chính là công trình cứu độ của Thiên Chúa”.  Khi đọc kinh Mân Côi chúng ta suy niệm các mầu nhiệm thì tâm trí và miệng lưỡi chúng ta phải hòa hợp.

Cha khuyên các bạn hãy lần chuỗi Mân Côi đúng cách “Dù đọc một chục kinh mà suy niệm về các mầu nhiệm cách sốt sáng thì hơn là đọc năm chục, hay một trăm kinh mà lòng trí đi hoang”.

Thánh lễ kết thúc trong tình yêu thương với bài ca hiệp nhất nên một.

Cuối thánh lễ ca đoàn ở lại tập hát để chuẩn bị cho thánh lễ Chúa Nhật sắp tới.

Một số hình ảnh trong thánh lễ:

Bình luận