Icon Collap
...
Trang chủ / Ơn cứu độ toàn diện

Ơn cứu độ toàn diện

Ngày 15.11.2016, cộng đoàn sinh viên công giáo Hưng Hóa và Gia đình ơn gọi cùng tham dự thánh lễ thường kì tại đền thánh Giê ra đô, Giáo xứ Thái Hà. Thánh lễ do cha đặc trách Gioan Lưu Ngọc Quỳnh chủ tế.

Trong bài giảng của mình cha chia sẻ lời Chúa trong thư thánh Gioan tông đồ. Gioan- người duy nhất trong các tông đồ sống sót trong bối cảnh loạn giáo và tính cạnh tranh phe nhóm trong Giáo Hội thời sơ khai. Khi mà Hội Thánh Chúa chưa có cấu trúc chặt chẽ nên bị tấn công cả trong lẫn ngoài. Nhưng lạ lùng thay những lúc tưởng chừng như bất trị thì Gioan trong chiêm niệm sâu sắc đã thị kiến thấy thần khí nói với từng Hội thánh và Ngài đã viết lại thông qua các thư gửi cho các giáo đoàn.

Trong thư, thánh Gioan nói rõ hội thánh ở Sarđe tưởng mình vững mạnh nhưng thần khí nói rằng: “Ngươi tưởng người sáng nhưng thực ra ngươi chết”; Còn tại Laođicia “ngươi không lạnh mà cũng không nóng…” ta sẽ nôn ngươi ra khỏi miệng. Trong thời đại chúng ta Đức Thánh Cha Phanxico đã ví như “Xác chết trong viện bảo tàng” khi con người không còn niềm tin vào Thiên Chúa đang thực sự ở với họ. Những người trẻ ngày nay không bận tâm đến Thiên Chúa, đến Hội thánh. Nhiều người mác công giáo nhưng không thực hành đạo. Họ hời hợt, không lạnh cũng chả nóng. Lời Chúa nhắc nhở để chúng ta thấy mà cầu nguyện cho Hội Thánh, mà sám hối. Và cầu cho ơn cứu độ đến với nhân loại này.

Cha nhắc lại rằng mọi hoạt động của chúng ta, mọi lời cầu nguyện của chúng ta phải hướng tới ơn cứu độ toàn diện trong Đức Kitô- ơn cứu độ toàn diện. Không phải chỉ cầu nguyện cho mình, cầu nguyện cho gia đình mình nhưng khi cầu nguyện phải hướng tới Giáo Hội, hướng tới nhân loại.

Sau thánh lễ, lớp ơn gọi có buổi học về đời sống cộng đoàn.

Truyền thông SVCG Thái Hà

Bình luận