Icon Collap
...
Trang chủ / Đấng Bảo Trợ sẽ đến

Đấng Bảo Trợ sẽ đến

Thứ 3 ngày 23.05.2017 Gia đình SVCG Hưng Hóa như thường lệ lại cùng nhau quây quần về bên Chúa, về bên nhau trong ngôi thánh đường Gierado giáo xứ Thái Hà để tham dự thánh lễ thường niên của nhóm. Thánh lễ diễn ra thật sốt sáng, trong bầu khí linh thiêng chuẩn bị những ngày trọng đại đón Chúa Thánh Thần hiện xuống. “Chúa Giesu đã nhiều lần dặn các môn đệ chuẩn bị tinh thần Người ẩn mình, không còn xuất hiện như trước. Người đang dùng nhiều cách khác nhau giải thích sự vắng mặt của Người. Người tỏ cho biết Người về với Chúa Cha là cha của Người và là cha của anh em, Người không còn ở với chúng ta với thân phận con người, không còn là thân xác con người nhưng là  với tư cách của Thiên Chúa. Người cho chúng ta một Đấng Bảo Trợ khác đến trợ giúp chúng ta chính là Chúa Thánh Thần.”-cha linh hướng Gioan chia sẻ trong thánh lễ.

Tiếp tục bài chia sẻ cha Gioan nói Chúa Giesu giới thiệu Chúa Thánh Thần với các danh xưng khác nhau, với các chức năng khác nhau. Cụ thể khi Chúa Thánh Thần đến sẽ làm 3 việc: chứng minh thế gian sai lầm về tội lỗi, về công chính và về việc xét xử.

Thứ nhất: Chứng minh thế gian sai lầm về tội lỗi. Những kẻ phạm tội lỗi là những kẻ không tin vào Chúa Giesu Kito, chính Thánh Thần sẽ giúp chúng ta nhận ra điều đó. Quả thật, nếu vậy tất cả chúng ta đều là tội lỗi do niềm tin của chúng ta vào Chúa Giesu rất mỏng manh, yếu ớt. Ta thấy rất rõ khi ta đến xét mình xưng tội. Ta thường luôn thấy mình thánh thiện tốt lành, xét mãi mà không ra tội. Nhưng khi đã cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, gặp được Chúa Thánh Thần ta dễ dàng nhận thấy mình đầy tội lỗi. Dấu chỉ cho biết ta đã gặp Chúa Thánh Thần chính là khi ta nhận ra con người đầy tội lỗi của mình. Như thánh Phaolo là một con người vĩ đại đầy Thánh Thần nhưng Ngài luôn tự nhận mình là kẻ tội lỗi “Thiên Chúa đến thế gian này để cứu kẻ tội lỗi mà kẻ tội lỗi nhất là tôi”. Hay như Đức Thánh Cha Phanxico khi được hỏi “Who are you?” Ngài đã ngay lập tức trả lời “Tôi là kẻ tội lỗi được Chúa xót thương”.

Thứ hai: Người có Chúa Thánh Thần ở với họ là người sẽ chứng minh về sự công chính. “Công chính” là từ rất khó tìm trong Tiếng Việt, mãi đến năm 69 người ta mới có định nghĩa về nó. Khi Chúa Thánh Thần đến sẽ chứng minh “sự công chính” của Thiên Chúa nghĩa là: Chúa Giesu phải về với Chúa Cha, Người không thể sống mãi với thân phận con người nữa. Thời hạn Người đến thế gian, ở với thế gian, sống cho thế gian, chết cho thế gian đã mãn, đã đến lúc Người phải trở về với Chúa Cha trong tư cách là Thiên Chúa, với thần tính của Người vì vậy con người không thể thấy người trong xác phàm như trước nữa, mà chỉ có thể thấy Người nhờ niềm tin mà thôi. Đó chính là “sự công chính” của Thiên Chúa! Chúng ta đừng buồn khi không còn nhìn thấy Người nữa, nhưng hãy vui lên vì Người đang sống trong chúng ta.

Thứ ba: Người có Thần Khí là người chứng minh thế gian sai lầm về việc xét xử. Như Chúa Giesu nói “thủ lãnh thế gian đã bị xét xử” nghĩa là thủ lãnh thế gian này đã bị tiêu diệt rồi, không còn quyền lực nào có thể đặt trên người tin nữa… Đó là Tin Mừng cho chúng ta! Vì từ nay người tin không còn sống cho sự chết nữa nhưng bằng sự sống của Chúa Giesu phục sinh nơi mình.

Trong những ngày này Chúa Giesu thường xuyên nói về Thần Khí với sự mênh mông vĩ đại của Ngài, với bao tước hiệu và quyền năng của Ngài. Nhưng thực sự Thì Chúa Thánh Thần chưa được đón nhận cách xứng đáng trong chính Hội Thánh là Hiền thê của Chúa Giesu, chưa được đón nhận trong lòng những kẻ tin. Người thật uy quyền và có thể làm những việc lạ lùng trên cuộc đời ta…nhưng chúng ta lại phớt lờ Người.

Vậy trong tuần cửu nhật chuẩn bị đón Chúa Thánh Thần hiện xuống ta hãy cố gắng làm sao được một lần tin vào Thần Khí, gặp được Thần Khí trong ý thức, tự do để được sức mạnh của Thần Khí tái tạo, cho ta nhận ra con người tội lỗi trong mình, nhận ra Chúa Giesu đang ẩn mình là sự công chính và không phải sợ hãi chi vì thủ lãnh thế gian đã bị tiêu diệt rồi-chúng ta những người tin vào Thần Khí có toàn quyền trên mọi sự kể cả sự chết.

Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến tỏ cho chúng con biết sự thật là chính Chúa Giesu đã chết vì tội lỗi chúng con và đã phục sinh, củng cố lòng tin cho chúng con để chúng con luôn can đảm sống trong ơn Nghĩa của Ngài.
Thánh lễ kết thúc lúc 20h15’.

Xem hình ảnh tại đây

Bình luận