Icon Collap
...
Trang chủ / Đấng muôn dân trông đợi

Đấng muôn dân trông đợi

Vào lúc 19h10’, ngày 10.05.2017, Cộng đoàn sinh viên Công giáo Hưng Hóa và gia đình Ơn goi cùng tham dự Thánh lễ thường kỳ tại đền thánh Gierado, Giáo xứ Thái Hà do cha linh hướng Gioan Lưu Ngọc Quỳnh chủ tế.

Khởi đầu bài giảng hôm nay, cha chia sẻ với các bạn sinh viên về Mùa Phục sinh – Mùa hồng phúc. Chúa Giesu Phục sinh không phải để đi đâu xa nhưng Ngài ở lại với Hội Thánh, ở trong những người tin vào sự sống lại của Người để sai họ đi làm chứng Người đang ở giữa họ và trong họ.

Rồi môn đệ hỏi Chúa Giesu rằng: “Xin thầy tỏ cho chúng con biết Chúa Cha”. Chúa Giesu đã quả quyết rằng: “Ta với Chúa Cha là một, cả hai chỉ là một trong một lòng mến”. Chúa Cha và Chúa Giêsu kết hiệp với chúng ta trong Thần Khí, không ai có quyền tách chúng ta ra khỏi các Ngài. Quan trọng nơi niềm tin mỗi chúng ta. Ta có có tin thật mãnh liệt vào tình yêu của Chúa Giêsu, vào Thánh thần và Chúa Cha hay không?

Người Do Thái đòi Chúa phải nói về thần tính của Người, và Chúa Giesu nói lại với các ông lần nữa “Tôi đã nói với các ông, tôi chính là Đấng Cứu thế muôn dân trông đợi” nhưng các ông không tin. Cha nhắc nhở các bạn rằng: “Điều quan trọng là mỗi người đang hiện diện trong ngôi thánh đường này có tin điều ấy không? Có tin Chúa Giêsu, Chúa Cha, Chúa Thánh Thần ở với mình? Ta có tin mình là đền thờ của Ba Ngôi Thiên Chúa? Chúng ta có thường xuyên sống trong tâm tình yêu mến cả Ba Ngôi hay may ra chỉ biết đến Chúa Giesu… chúng ta sống với niềm tin vô định, vô định với mặc khải của Thánh Kinh, và vì thế niềm tin không mang lại ơn ích và ơn cứu độ cho chúng ta.”

Và cha mời gọi các bạn “Nếu ta đã sống kết hiệp với Ba Ngôi, ta tạ ơn Chúa. Nếu sống hững hờ thì đây là cơ hội để chúng ta sám hối. Trước đây chúng ta chỉ sống với Chúa Giêsu, còn Chúa Cha và Chúa Thánh Thần thì chúng ta quên lãng, cầu nguyện chỉ với Thiên Chúa chung chung, không rõ Chúa nào. Thì giờ đây, ta hãy xưng danh từng Ngôi một và cầu nguyện với các Ngài…

Tạ ơn chúa vì Người đã cho ta ơn đức tin. Xin Thiên Chúa ban thêm lòng tin cho chúng ta để sống kết hiệp với chúa Ba ngôi tốt hơn, để Thiên Chúa giải thoát chúng ta khỏi thế gian đầy tội lỗi này.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 20h00’.

Truyền thông SVCG Thái Hà

Bình luận