Icon Collap
...
Trang chủ / Đóng cửa lòng để Cầu nguyện

Đóng cửa lòng để Cầu nguyện

Hôm nay Chúa nhật VII Phục Sinh, tại Đền thờ Thánh Gierado diễn ra Thánh lễ kết thúc năm học cho anh chj em Cộng đoàn sinh viên Bác ái Martino. Những ngày cuối cùng của năm học, giữa những ngày mà Chúa Giesu căn dặn các môn đệ “ Hãy chờ đợi mãnh lực từ Trời là Thần Chân Lý mà Thầy ban cho anh em”. Chúa Giesu nói với các môn đệ rằng: Đừng rời Gierusalem, đừng rời khỏi thành đô, hãy cầu nguyện để chờ đợi Thần Khí.

Bài đọc 1, các Tông đồ ở trong phòng cầu nguyện, bao gồm 11 Tông đồ, Đức Maria, những người phụ nữ và những người nhà của Chúa Giesu. Như vậy, để chuẩn bị đón Chúa Thánh Thần, Chúa Giesu yêu cầu các Tông đồ đóng cửa lại để cầu nguyện. Vâng lời Đức Giesu, các Tông đồ đóng cửa lại cùng với Mẹ Maria đề cầu nguyện đón nhận quà tặng vô giá của Chúa Thánh Thần. Sau biến cố về Trời, chúng ta được mời gọi cùng các môn đệ và Đức Maria cầu nguyện để tha thiết mời gọi Chúa Thánh Thần xuống trên chúng ta, trên Hội Thánh. Hãy đặt câu hỏi? Chúng ta có tin Chúa Thánh Thần đến với chúng ta không? Chúng ta hiểu tin là gì?

Tin là lắng nghe và và sống Lời của Chúa. Nhiều lúc miệng chúng ta thì tuyên xưng rất lớn rằng “con tin, con tin” nhưng chúng ta lại không sống những điều mà Chúa dạy. Vậy làm sao người khác tin chúng ta được? Chúng ta đã vào phòng Tiệc ly chưa? Đã đóng cửa tâm hồn mình lại để lắng nghe tiếng Chúa chưa? Hay tâm hồn chúng ta còn ngổn ngang những lo toan, bề bộn những công việc, và ồn ào bởi những thứ âm thanh hỗn tạp. Chính vì như vậy mà chúng ta chưa có ơn của Chúa Thánh Thần, không có niềm tin, không biết liên đới với anh chị em xung quanh. “ Đừng chờ đợi nữa, hãy làm  ngay lúc này”. Hãy đóng cửa tâm hồn để bắt đầu cầu nguyện.

Cầu nguyện là như thế nào? Đức Mẹ và các Tông đồ đã cầu nguyện thế nào để được ơn Chúa Thánh Thần? Chúng ta phải cầu nguyện như thế nào cho đúng? Bài Tin Mừng hôm nay là lời cầu nguyện của Chúa Giesu với Chúa Cha. Qua đó, Chúa Giesu dạy chúng ta cách cầu nguyện.

Trước hết, hãy cầu nguyện với Chúa Cha. Chúa Giesu cầu nguyện rằng: “ Lạy Cha, xin Cha tôn vinh Con”.  Tôn vinh con ở đây chính là tôn vinh những điều Cha đã làm cho con. Quan trọng hơn, tôn vinh Con vì Cha đã cho con thực hiện xong công trình Cứu độ nhân  loại mà Cha giao cho Con. Chương trình Cứu độ đó làm cho con người được sống đời đời. Mà sự sống đời đời Con ban cho nhân loại là tin rằng Cha là Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và Con là Đấng mà Cha sai đến để cứu độ thế gian này.Vậy, khi cầu nguyện, chúng ta hãy tôn vinh Chúa Giesu, và nhờ đó mà tin vào Chúa Cha, để rồi nhờ tin vào Chúa Cha mà chúng ta có sự sống đời là quà tặng lớn nhất  và vĩnh cửu.

Tiếp đến, Chúa Giesu cầu nguyện: “Xin tôn vinh Con vì Con đã trở về với Chúa Cha”. Chúa Giesu không phải ở dưới đất, nhưng Người là Đấng từ Chúa Cha mà đến nên giờ đây, Ngài tôn vinh Chúa Cha vì Ngài được trở về cùng Chúa Cha. Chúng ta hãy nghiệm lại lòng mình. Chúng ta đã tôn vinh Chúa Cha hay chưa? Đã tôn vinh kì công, những ân huệ mà Cha ban cho con hay chưa? Con đã làm gì khi nhận đựơc những ân huệ ấy?

Và điều thứ ba, Chúa Giesu cầu nguyện cho chúng ta, cho tất cả những người tin, Ngài cầu nguyện cho những người mà Chúa Cha ban xuống cho Ngài. Vậy khi cầu nguyện, chúng ta hãy càu nguyện cho những người mà Chúa Cha ban cho chúng ta. Đó là những thành viên trong cộng đoàn, là những người đã chăm sóc chúng ta, là bạn bè, là đồng nghiệp….hãy cầu nguyện để họ cũng trở nên con cái của Chúa Cha và tôn vinh Cha.

Kết thúc bài giảng, Cha linh hướng mời gọi anh chị em trong Cộng đoàn sinh viên Bác ái Martino hương tới hai điều:

Điều đầu tiên, chỉ còn lại bảy ngày nữa, ngay từ bây giờ, chúng ta hãy đóng cửa tâm hồn mình lại và bắt đầu cầu nguyện. Hãy gạt những ồn ào nơi những bữa tiệc, gạt những bon chen nơi công việc, gạt những vui thú nơi những trò chơi vô bổ, hãy để căn phòng tâm hồn mình lắng lại và thầm thì nguyện xin Chúa Thánh Thần xuống.

Và điều thứ hai, khi cầu nguyện, chúng ta nhớ kĩ ba điều: hãy tôn vinh Chúa Cha; tôn vinh Chúa Giesu Con Cha vì những điều mà Chúa Cha ban cho Chúa Giesu trong Nước của Cha; và chúng ta hãy cầu nguyện cho những người mà Chúa Cha ban cho chúng ta. Để làm được những điều đó, Thánh Phero dạy chúng ta phải hy sinh, phải chịu đau khổ, để được ơn đức tin, để gắn mình vào trong đời sống cầu  nguyện.

Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con, chúng con xin tôn vinh và cảm tạ Cha vì những ân huệ mà Cha đã ban cho chúng con, chúng con cảm tạ Cha vì những người mà Cha gửi đến cho chúng con. Giờ phút này, chúng con nguyện xin Cha ban Thần Khí đến với chúng con, để chúng con cũng được lãnh nhận ân sủng của Thần khí và nhờ đó mà những người Cha gởi đến cho con cũng biết tôn vinh Cha. Amen.

Xem hình ảnh tại đây.

Bình luận