Icon Collap
...
Trang chủ / Luật Thiên Chúa

Luật Thiên Chúa

Vào lúc 16h ngày 12 .2.2017, cộng đoàn sinh viên Công giáo Thương Mại cùng nhau tham dự Thánh lễ Chúa Nhật IV thường niên. Đây là Thánh lễ đầu tiên của cộng đoàn trong năm mới 2017 này, Cha linh hướng Gioan dâng Thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho những dự định, công việc sắp tới của cộng đoàn được Chúa thương chúc lành.

Trong bài giảng lễ hôm nay, cha linh hướng chia sẻ định nghĩa về luật và các loại luật cũng như các vấn đề của Cựu ước và Tân ước.

Theo con người chúng ta Luật do giai cấp thống trị lập ra để thống trị người khác, để điều hành cấp dưới cách dễ dàng quy củ. Có 3 loại luật:

Thứ nhất là nhân luật: Luật do con người lập ra. Thứ hai là nhiên luật: Luật tự nhiên. Thứ 3 là Thiên luật: Luật từ trời do Thiên Chúa thiết lập.

“Con ơi, hãy giữ giới răn Thiên Chúa…”.  Qua các bài đọc hôm nay, Lời Chúa nói cho chúng ta Thiên Chúa hướng dẫn con người bằng lề luật, làm cho tất cả mọi sự đi vào trật tự đã an bài để dẫn tất cả đến cùng đích của Ngài. Đích điểm của lề luật là giúp chúng ta nhận biết Thiên Chúa và đem lại cho chúng ta sự sống đời đời.

Thiên Chúa thiết lập trong lương tâm con người biết phân biệt phải trái đúng sai, biết làm lành lánh dữ. Ví dụ như khi làm điều xấu chúng ta áy náy, cắn rứt lương tâm; Nhưng khi làm điều tốt chúng ta vui mừng, hạnh phúc.

Các định luật như luật âm dương, luật hấp dẫn, luật bảo toàn năng lượng… Các nhà bác học đã khám phá  ra các định luật đó chứ không thể tự nhiên chế biến ra và không thể nào chống lại các định luật đó. Và chúng ta được biết có một Đấng thiết lập luật theo trình tự để điều khiển vũ trụ đó chính là Thiên Chúa – Đấng tác thành vũ trụ xinh đẹp này.

Luật thiết định: Có văn bản chứng từ trong dòng lịch sử nhân loại, được hoàn thiện dần dần và tóm lại trong cuốn Kinh Thánh. Cha nói đến tầm ảnh hưởng của luật Thiên Chúa trên lịch sử nhân loại là không thể phủ nhận. Ai thực thi thì được gọi là người lớn nhất trong Nước Trời; Ai không thực hành và dạy người ta không thực hành thì được kể là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời.

Cha nhấn mạnh Luật được Thiên Chúa thiết lập và kiện toàn trong dòng lịch sử nhân loại từ Cựu ước tới Tân ước. Và chính Chúa Giêsu nói rằng: Thầy đến để kiện toàn lề luật. “Nếu các con không sống công chính hơn các kinh sư và người phariseu thì chẳng được vào Nước Trời. Nếu giữ luật cựu ước thì không được vào, nhưng muốn vào thì phải giữ luật Tân ước chính là luật yêu thương”

Cha cầu chúc cho các thành viên của cộng đoàn trong năm mới này biết đọc, suy gẫm lời của Chúa để hiểu luật của Ngài mà đối đầu với thế lực giáo phái tràn lan trên xứ đạo cũng như môi trường chúng ta đang sống.

Truyền thông SVCG Thái Hà

Bình luận