Icon Collap
...
Trang chủ / Lý trí và mầu nhiệm Phục Sinh

Lý trí và mầu nhiệm Phục Sinh

Trong thánh lễ hàng tuần của cộng đoàn sinh viên công giáo Y Dược và Gia đình ơn gọi ngày 23.02.2017, Cha linh hướng đưa ra vấn nạn của các nhà chú giải thánh kinh “Làm sao để giải thích cho người ta tin vào sự phục Sinh của Chúa Giêsu” qua những bằng chứng được đưa ra.

Nói về niềm tin cha chia sẻ: “Chân lý đức tin vượt quá trí tuệ con người, càng cố gắng giải thích bằng lý trí thì sẽ càng đi vào bóng tối. Đừng dùng cách của con người, lý trí con người mà giải thích những mầu nhiệm đức tin. Nếu muốn chú giải kinh thánh cần có đức tin sâu xa nơi chính bản thân mình”

Nói và tin cách nhau cả một trời một vực. Những nhà chú giải cố gắng giải thích kinh thánh, giải thích biến cố Phục Sinh bằng cái nhìn của lý trí. Còn động đến niềm tin căn bản của người Kito hữu là cái khó. Muốn giải thích cho người ta thì chính mình phải đụng đến Chúa Phục Sinh, cần trải nghiệm, có kinh nghiệm mục vụ chứ không phải đóng cửa trong nhà suy gẫm là có thể đưa cho người ta một lý thuyết nào đó về niềm tin. Khi có kinh nghiệm Chúa Phục Sinh ở với mình, họ sẽ làm được dấu lạ như Chúa đã từng làm, họ nhân danh Chúa để chữa lành bệnh tật, xua trừ ma quỷ… và từ những kinh nghiệm đó mà người ta sẽ có niềm tin.

Cha nhắc nhở “Chúng ta cố gắng ý thức làm điều thiện, tránh điều xấu vì tất cả mọi người đều là chi thể Đức Giêsu. Tránh triệt để mọi cái cớ làm cho người khác vấp ngã. Chúa đòi chúng ta tránh làm tổn thường người khác,tránh làm họ mất hy vọng hay mất niềm tin vào sự sống đời đời”. Đức Giê su không thua lòng quảng đại của chúng ta “Ai cho anh em mình một  bát nước lã ta sẽ không quên ơn người đó” Tin là vậy, là trao ban, là làm những điều tốt nhất cho người khác vì họ là môn đệ Chúa Giêsu, là chi thể của Ngài. Chúa sẽ không quyên chúng ta đâu.“Nếu làm cớ cho một trong những anh em bé nhỏ này phải vấp ngã cột cối đá quăng xuống biển” đôi khi chỉ một lời nói, một ánh mắt, nét mặt làm cho người ta đau khổ, mất đức tin.

Cha nhắc lại rằng “Cần  ý thức mỗi khi cử hành thánh lễ, xin Chúa Giêsu Phục Sinh chạm đến chúng ta, để ta có đức tin. Xin Đấng đã giải thích thánh kinh cho 2 môn đệ trên đường Emau, cũng giải thích cho chúng ta qua bàn tiệc Lời Chúa để chính  Chúa Phục Sinh hiện diện, cắt nghĩa lời Chúa cho chúng ta hiểu và thực hành nhân đức yêu thương Chúa đã dạy”.

Sau thánh lễ lớp ơn gọi có buổi học bề biện phân ơn gọi tại phòng giáo lý.

Xem ảnh tại đây

Truyền thông SVCG Thái Hà

Bình luận