Icon Collap
...
Trang chủ / Môn đệ của tình yêu

Môn đệ của tình yêu

Mừng lễ Thánh Gioan Tông Đồ

Thánh Gioan sinh ra vào thời Chúa Giêsu, làm môn đệ của Thánh Gioan Tẩy Giả sau khi được Thầy  giới thiệu: “ Đây Chiên Thiên Chúa đây Đấng xóa tội trần gian” tại sông Giođan. Người đã rời bỏ thánh Gioan Tẩy giả để theo chúa Giê su.  Suốt cuộc đời Thánh Gioan đã theo và gắn bó với Chúa Giêsu. Người đã suy niệm về cuộc đời của Chúa Giê su qua các mầu nhiệm nhập thể, rao giảng mầu nhiệm khổ nạn mầu nhiệm phục sinh. Người cũng đã rao giảng và làm chứng về cuộc đời và Tin Mừng của Chúa Giê su

Thánh Gioan đã viết Tin Mừng thứ tư các thư và làm nổi bật một vị Thiên Chúa yêu nhân loại và được coi là một định nghĩa về Thiên Chúa: “Thiên Chúa là tình yêu”. Qua những câu Kinh Thánh: “Ngày từ khởi đầu đã có Ngôi Lời”.  Lời đó là con người của Chúa Giêsu. Thánh Gioan đã biết rõ, đã sống đã đụng chạm đến Thiên Chúa qua Chúa Giêsu, qua cuộc đời suy niệm của Người. Chính vì thế Thánh Nhân đã sống và kêu gọi con người sống Tình Yêu của Thiên Chúa: “Ai yêu Thiên Chúa mà không yêu thương anh em mình là người nói dối”.  Thánh Gioan đã yêu thương thầy mình, người được gọi là môn đệ được Chúa Giê su thương mến. Tình yêu của vị tông đồ được Chúa thương mến được thể hiện qua biến cố Chúa Giê su chịu chết trên cây kết án, phải vác khổ giá, chịu chết trên thánh giá, thánh Gioan vẫn theo chân Chúa trên hành trình đó: “ Đứng gần thập giá Đức Giê su, khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến…” Chúa Giê su chối Đức Mẹ cho Thánh Gio an, và Thánh Gio an đã đón nhận Đức Mẹ.

Cuộc đời Thánh Tông Đồ Gioan  luôn khắc khoải ưu tư về Ngôi Lời nhập thể và sẵn sàng từ bỏ mọi sự để chiêm niệm Lời của Thầy và Hội Thánh của Thầy Giê su thương mến, Ngài mất vào khoảng năm 100. Ngài đã viết về Thiên Chúa, Ngài đã đến thế gian, đã chết. Chúng ta được mời gọi sống mật thiết với Chúa trong tình yêu. Xin Chúa ban ơn cho mỗi người chúng ta, Thiên Chúa vẫn yêu thương chờ đợi chúng ta trở về với  Ngài, chúng ta hãy quyết tâm thay đổi về suy nghĩ để gắn bó mật thiết với Ngài như Thánh Gio an đã sống và đã làm chứng

Xin Chúa cho chúng ta cảm nhận được tình yêu đó và yêu mến Ngôi Lời sự sống, chỉ có Chúa cảm nghiệm điều đó Chúa sẽ nuôi sống bằng chính Máu và Thịt của Ngài, con người sống trong máu thịt của Chúa. Amen

Maria Dung

Bình luận