Icon Collap
...
Trang chủ / Nén bạc và hoa lợi

Nén bạc và hoa lợi

Ngày 16.11.2016, tại đền thánh Giê ra đô Giáo xứ Thái Hà, cộng đoàn Sinh viên Công giáo Bùi Chu tham dự thánh lễ hàng tuần của cộng đoàn do cha đặc trách Gioan Lưu Ngọc Quỳnh chủ tế. Trong bầu khí của tháng mà Giáo Hội dành riêng cầu nguyện cho các linh hồn và đặc biệt là trong cuối năm phụng vụ, Hội thánh đưa chúng ta vào sự hiệp thông sâu xa với các đẳng linh hồn.

Trong bài giảng của mình, cha nói về thời điểm quan trọng kết thúc một năm phụng vụ. Càng về cuối năm phụng vụ, Chúa đòi chúng ta phải tính sổ cho Ngài. Chúa đã cho chúng ta nén bạc nào? Chúng ta đã sinh lợi được bao nhiêu?

Và trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói cho chúng ta 3 điều quan trọng:

Thứ nhất: Bất luận chúng ta muốn hay không muốn Thiên Chúa vẫn trao những nén bạc cho chúng ta một cách dứt khoát. Điều quan trọng là chúng ta có xác tín những gì Chúa ban cho chúng ta hay không.

Thứ hai: Tài năng, lòng sốt sắng, sự tự tin… mà Chúa đã ban tặng cho ta không phải dùng để sinh lợi cho chúng ta nhưng để sinh lợi cho Thiên Chúa. Không ai có quyền chôn giấu tài năng, khả năng mà Thiên Chúa tặng ban.

Thứ ba: Sẽ đến giờ Chúa đòi chúng ta về những hoa lợi mà chúng ta đã làm ra, nhất là khi kết thúc đời người Chúa sẽ tính sổ rõ ràng với mỗi người chúng ta.

Ba điều Thiên Chúa nói trên dù chúng ta muốn hay không muốn thì Chúa vẫn ban, và Ngài có quyền đòi lại. Vì Chúa là vua, là Đấng sẽ xét xử chúng ta.

Cha nhắc nhở các bạn rằng: “Hôm nay là thời điểm chúng ta cùng nhìn lại những nén bạc mà Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta ơn đức tin, tài năng …và khi thời khắc thuận tiện chúng ta hãy thể hiện tài năng khả năng của mình mà chúc tụng Chúa. Nếu chưa hoàn thành được những gì Chúa đòi thì đây là thời khắc chúng ta sám hối. Và trong năm phụng vụ mới chúng ta cố gắng làm triển nở những nén bạc đó”.

Xin Chúa Giêsu là đấng đã nói với dân Do Thái xưa giờ đây cũng nói lại với chúng con. Xin Chúa tha thứ, kiện toàn lòng tin, và chúc lành cho mỗi người chúng con.

Truyền thông SVCG Thái Hà

Bình luận