Icon Collap
...
Trang chủ / Ngu dốt về Thiên Chúa

Ngu dốt về Thiên Chúa

Lúc 19h15p ngày 18.11.2016, tại đền thánh Giêrađô giáo xứ Thái hà, cộng đoàn Giáo phận Vinh tại Hà Nội tham dự thánh lễ thường kì do cha linh hướng Gioan Lưu Ngọc Quỳnh chủ tế. Hôm nay cũng là thánh lễ cung hiến đền thờ thánh Phêrô và Phaolô, cha mời gọi cộng đoàn cùng tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho các linh hồn.

Trong bài giảng hôm nay, cha Gioan nói lại câu nói của Đức Cha Phêro Nguyễn Văn Viên tại Đại hội giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội, Ngài mượn lời Anhstanh đưa ra 2 loại vô tận: một là vũ trụ vô tận hai là sự ngu dốt của con người.

Và cha khẳng định rằng “Mãi mãi con người là ngu dốt trước mặt Thiên Chúa Chúa của mình”. Như Phêrô ở với Chúa, sống cùng Chúa, đi theo Chúa, đến phút cuối xin Chúa cho đi trên nước, Chúa cho đi được trên nước nhưng đến cuối cùng vẫn kém tin, vẫn yếu đuối.

Sự ngu dốt chúng ta về Thiên Chúa mãi mãi là vô tận, không bao giờ chúng ta có thể hiểu Thiên Chúa trọn vẹn. Vì giữa con người và Thiên Chúa có khoảng cách vô cùng, vô tận.

Phaolô một con người cực kỳ thông minh sắc sảo hiếm có người được như ông -Một nhà truyền giáo hợp pháp trong tình trạng một tù nhân sắp bị đưa ra xét xử. Nhưng trước Thiên Chúa Phaolô thấy mình bé mọn: “Sự khôn ngoan người đời… là sự khờ dại trước mắt Thiên Chúa” luôn luôn nhận ra tăm tối, ngu dốt nơi con người mình.

Cha nêu lên tấm gương của hai nhân vật lỗi lạc đặt nền móng cho Hội thánh và cha mời gọi cộng đoàn hãy bắt chước các ngài mà tìm kiếm Thiên Chúa mỗi ngày. Tìm kiếm Thiên Chúa ngang qua thánh lễ, ngang qua Lời Chúa, ngang qua nhiều phương tiện khác nhưng mãi mãi chúng ta cũng không bao giờ thỏa mãn, không bao giờ đủ.

Là sinh viên công giáo những con người phải trả lời khôn ngoan cho những người chất vấn chúng ta về niềm tin vào Thiên Chúa của chúng ta. Để người ta tin nhận Thiên Chúa, Đấng tỏ mình ra cho chúng ta mỗi ngày. Chúng ta hãy cố gắng khám phá bớt đi sự ngu dốt để ánh sáng thần linh của Thiên Chúa tỏ rạng trên mỗi chúng ta.

Và Cha quả quyết: “Chỉ có Giêsu, Lời Chúa, tiếp xúc thân tình với Chúa thì mới giảm bớt được sự mù tối của chúng ta”.

Thánh lễ kết thúc với bài ca hiệp nhất yêu thương của mỗi thành viên trong cộng đoàn.

Truyền thông SVCG Thái Hà

Bình luận