Icon Collap
...
Trang chủ / Nhân chứng của Thiên Chúa

Nhân chứng của Thiên Chúa

Ngày 23.11.2016, cộng đoàn sinh viên công giáo Hưng Hóa tham dự thánh lễ hàng tuần tại đền thánh Giê ra đô giáo xứ Thái Hà. Thánh lễ do cha Gioan Lưu ngọc Quỳnh chủ tế. Hom nay cũng là ngày lễ thánh nữ Cecilia, một mẫu gương tuyệt vời về lòng yêu mến Chúa và gìn giữ đức trinh khiết.

Trong bài giảng cha nhắc cho mọi người nhớ đến những chứng nhân thời đầu Kitô giáo, lịch sử Giáo Hội cho thấy ba yếu tố làm cho Giáo Hội vượt qua những khó khăn, bắt bớ, khủng hoảng, đau khổ… và đứng vững cho đến bây giờ và đến tận thế:

Trước hết là quyền năng Thiên Chúa được thực hiện qua những cong người cụ thể trong từng trường hợp, từng thời gian cụ thể.

Thứ 2: Sự chân thật, uyên bác trong tôn giáo. Từ đầu Thiên Chúa đã gửi đến cho Giáo Hội những con người uyên bác để điều khiển, dẫn dắt Giáo Hội.Những người yêu mến Chúa như Gioan, những nhà hùng biện thuyết phục như Phaolo, Irene, Autinh… đã cầm giữ Hội thánh tồn tại giữa lạc thuyết.

Thứ 3: Rất quan trọng đó chính là các nhân chứng. Những con người không cần giỏi giang nhưng có niềm tin sắt son vào Thiên Chúa sẵn sàng chết, đổ máu cho niềm tin của mình.

Ba điều đó làm cho Hội Thánh vượt thắng những bắt bớ, khó khăn cùng cực trong ba thế kỉ bắt đạo tàn bạo và sau đó trở thành quốc giáo của La Mã.

Thánh nữ Cecilia khi bị người ta ép cưỡng hiếp thánh nữ thà chết chứ không để người ta hãm hiếp thân xác mình. Chúng ta thấy bên cạnh ơn Chúa cần đầu óc uyên bác, cần sự thật nhưng cũng rất cần những chứng nhân dám chết như Cecilia.

Cha nhắc nhở các bạn: “Đến lúc Giáo hội là của các con, hãy bước ra khỏi nhà thờ đi đến những nơi công xưởng, nơi học đường, nơi góc phố nghèo nàn… chúng ta phải là những chứng  nhân đưa người khác về với Chúa. Con người cần chứng nhân chứ không chỉ rao giảng suông. Hãy làm việc gì đó cho Chúa cho Hội Thánh trong từng nơi chốn các con đến.”

Truyền thông SVCG Thái Hà

Bình luận