Icon Collap
...
Trang chủ / Nước Thiên Chúa

Nước Thiên Chúa

Lúc 19h00 ngày 10.11.2016, tại đền thánh Giê ra đô giáo xứ Thái Hà, Gia đình ơn gọi và cộng đoàn sinh viên y dược cùng nhau tham dự thánh lễ thường kỳ do cha linh hướng Gioan Lưu Ngọc Quỳnh chủ tế.

Trong thánh lễ ngày hôm nay, Cha Linh Hướng chia sẻ những trải nghiệm về 2 tuần giảng tĩnh tâm ở Đài Loan, và đưa mỗi người sinh viên vào mối tương quan thân tình giữa triều đại Nước Thiên Chúa, và cuộc sống hiện tại của mỗi người chúng ta trên chính Đất Nước mà ta đang sống.

Phaolo tông đồ, người phá vỡ chế dộ đẳng cấp lâu đời trong dòng lịch sự nhân loại. Chúng ta cũng thấy được rằng chỉ có Chúa Giêsu và các Tông Đồ của Người mới đến để phá vỡ mọi quyền lực, phân biệt đẳng cấp đem lại tình yêu sự công bình và đầy tình bác ái. Người đến mang Nước Thiên Chúa cho chúng ta, đặc biệt Người đã lựa chọn những người phụ nữ đi loan báo Tin Mừng, loan báo triều đại Nước Thiên Chúa. Trong đó Tin Mừng chính là sự giải thoát cho con người, tin mừng của người nghèo, của tình thương.

Tin Mừng đưa ta đến một viễn cảnh về cuộc đối thoại giữa Chúa Giê su và những người Pharieu cùng các Tông đồ. Cuộc đối thoại xoay quanh chủ đề về triều đại nước Thiên Chúa.

Đối với những người Phari sêu, Chúa Giêsu đã giải đáp rằng Nước Thiên Chúa đang hiện diện giữa chúng ta và Nước Thiên Chúa chính là Người. Đối với các môn đệ, Chúa Giêsu cảnh tỉnh về Nước Thiên Chúa đến rất nhanh sẽ không kịp cho chúng ta sám hối. Vì thế, chúng ta phải luôn chuẩn bị sẵn sàng với ngày Thiên Chúa quang lâm.

Cuối cùng, cha linh hướng mời gọi mỗi các bạn phải ý thức làm cho Nước Thiên Chúa hiện diện giữa cuộc sống của chúng ta, để đến ngày cánh chung là ngày hoàn tất cuộc sống dương gian, ngày vui sướng hạnh phúc trở về với  nước Thiên Chúa.

Một số hình ảnh trong thánh lễ

Truyền thông SVCG Thái Hà

Bình luận