Icon Collap
...
Trang chủ / Thầy đi để dọn chỗ cho anh em

Thầy đi để dọn chỗ cho anh em

Như thường lệ, vào thứ 4 hàng tuần các thành viên của gia đình SVCG Bùi Chu lại tưng bừng về Đền thánh Gierado cùng nhau tham dự thánh lễ thường niên của nhóm. Nhưng hôm nay ngày 24.05.2017 là ngày vọng lễ trọng mừng biến cố Chúa Giesu thăng thiên thì thật là một ngày đặc biệt của toàn Giáo hội nói chung và gia đình SVCG Bùi Chu nói riêng. Thánh lễ đã diễn ra thật long trọng, sốt sáng do cha linh hướng Gioan chủ tế và giảng lễ.

Trong bài giảng cha chia sẻ việc Chúa Giesu thăng thiên nói lên 3 điều quan trọng nhằm tái thiết niềm tin của người Kito hữu chúng ta.

Thứ nhất là Chúa Giesu về trời nói lên rằng thời kỳ Người ở với con người trong tư cách là Đấng Phục Sinh đã chấm dứt, đã đến giờ Người phải về với Chúa Cha trong tư cách oai hùng của một vị minh chúa. Tuy Người về trời nhưng Người không hề rời bỏ chúng ta, Người sẽ tiếp tục cai quản thế giới này ngang qua Hội thánh-là thân thể Người và ngang qua Thánh Thần. Hơn nữa trong tư cách là Thiên Chúa Người còn ở trong chúng ta và ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế mà không còn bị giới hạn nào của thân xác con người kìm kẹp nữa.

Vì vậy việc Chúa Giesu về với Chúa Cha thật là việc “công chính”.

Thứ hai là Chúa Giesu về trời khởi đầu cho một triều đại mới vô cùng quan trọng, đó là triều đại của Thánh Thần. Người về với Chúa Cha và cùng Chúa Cha trao ban Thần Khí đến cho nhân loại này. Hôm nay chúng ta khai mạc 9 ngày để xin Thánh Thần đến với chúng ta. Vậy cha xin tất cả hãy dành mỗi tối 5’ đến 10’ để cầu nguyện với Mẹ Maria như các môn đệ xưa để nhờ Mẹ và cùng Mẹ ta được đón nhận Chúa Thánh Thần để được tái sinh một lần nữa và ra đi loan báo Tin mừng cứu độ như các Ngài.

Thứ ba đó là với biến cố về trời Chúa Giesu đặt một niềm hy vọng lớn lao cho chúng ta. Người về trời để đưa chúng ta về trời với Người như Người đã nói “Thầy đi trước dọn chỗ cho anh em”. Vào ngày sau hết Chúa Giesu sẽ hiện lộ với tư cách của một vị minh chúa đón chúng ta về Nhà cha với Người. Vậy chúng ta còn lo lắng gì? Hãy hướng về trời cao, hướng về Nhà Cha chúng ta với niềm hy vọng lớn lao. Đừng nhìn xuống đất nữa!

Tạ ơn Chúa Giesu đã về trời để cho ta được đón nhận Thánh Thần của Người và cùng hướng về một niềm hy vọng lớn lao, vĩ đại.

Xem hình ảnh tại đây

Bình luận