Icon Collap
...
Trang chủ / Tôi đã nhận ra Người

Tôi đã nhận ra Người

Vào lúc 19h10’, ngày 20.04.2014, cộng đoàn sinh viên Công giáo Bùi Chu cùng hiệp dâng Thánh lễ thứ 3 tuần bát nhật Phục Sinh do cha đặc trách Gioan chủ tế, tại đền thánh Gierado, Giáo xứ Thái Hà.

Khởi đầu bài giảng, cha nhắc đền biến cố Gioan và Phero vào đền thờ, có một người què ăn xin ngồi trước cổng đền thờ thì hai ông nhân danh Đức Giesu Phục Sinh truyền cho anh ta trỗi dậy. Ông Phero cầm tay kéo dậy, anh ta lập tức đi lại được. Trong những ngày khởi đầu mùa Phục Sinh, Hội Thánh cho chúng ta sống lại những biến cố lạ lùng qua các phép lạ để củng cố lòng tin mỗi người chúng ta. Một mặt Chúa Giesu hiện ra để các tông đồ có lòng tin. Đồng thời, Chúa Giesu Phục Sinh hoạt động nơi các tông đồ để các ông rao giảng về Người.

Cha nhấn mạnh đến sự chai lì nơi lòng tin của các môn đệ Chúa, Chúa Giesu đã phải đến chinh phục từng người một. Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa hiện ra với hai môn đệ trên đường đi về Emau, Đức Giesu đã dùng Lời Chúa mà giải thích nhưng hai ông quá cứng tin nên không nhận ra Người. Chúa vẫn kiên nhẫn đến khi trời tối, việc bẻ bánh trao ban mới giúp các ông nhận ra Người được. Các ông đã phải trải qua chặng đường dài, phải chết cho suy nghĩ của lí trí và những suy luận tự nhiên để tin vào Đấng làm bao điềm thiêng dấu lạ.

Sống trong mùa Phục sinh, Chúa Giesu Phục Sinh đã làm gì nơi mỗi người chúng ta, chúng ta có như Maria Madalena, tìm kiếm Thầy nhưng khi thầy hỏi vẫn không nhận ra Thầy, chúng ta có như hai môn đệ gặp được Chúa và chính Người giải thích kinh thánh cho nhưng vẫn không nhận ra Người. Nếu chúng ta có niềm tin vào đức Kito Phục Sinh ở cùng thì chúng ta sẽ không sợ gì, không làm điều xấu, thậm chí có thể làm được những chuyện phi thường.

Để có được niềm tin vào Đức Kito Phục Sinh ấy không dễ chút nào khi não trạng duy  lý trí quá mạnh. Maria Madalena phải để Chúa gọi đích danh, còn hai môn đệ phải chờ đến lúc bẻ bánh mới nhận ra Người. Oái ăm thay khi hai Người này kể lại cho nhiều người khác nhưng cũng không ai tin, còn tưởng là ma và ngay cả Toma cũng không tin. Chúng ta cũng vậy, để trao ban cho chúng ta Chúa đã nói qua Lời Ngài từng ngày nhưng chúng ta có tin và nhận ra người không khi Chúa vẫn dùng các chứng nhân là các tông đồ để kể cho chúng ta về Đấng Phục sinh. Xin Đấng Phục sinh ở lại với mỗi người chúng ta, để ta trở thành những người rao giảng và làm chứng cho Người là Đấng đang sống trong lòng mỗi chúng ta.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 20h.

Xem hình ảnh tại đây

Truyền thông SVCG Thái Hà

Bình luận