Icon Collap
...
Trang chủ / Vương quốc của Thiên Chúa

Vương quốc của Thiên Chúa

Thiên Chúa nói với chúng ta rằng: “Ngài đến ở cùng chúng ta”. Nhưng chúng ta lại không biết phải làm thế nào để chúng ta thuộc về vương quốc của Thiên Chúa. Đó là lời nhắc nhở của cha linh hướng Gioan trong thánh lễ hàng tuần của cộng đoàn sinh viên công giáo Bùi Chu vào lúc 19h tại đền thánh Giê ra đô, giáo xứ Thái hà.

Qua thư của Thánh Gioan, cha linh hướng nêu ra hai điều kiện để thuộc về vương quốc của Thiên Chúa:

Thứ nhất là chúng ta phải sống công chính. Điều này đòi hỏi chúng ta phải sống công bằng là tôn trộng của người khác và sống chính trực là có cái nhìn ngay thẳng, đúng đắn và không lệch lạc. Điều này dậy chúng ta biết cách ứng xử tốt nhất đối với mọi người.

Thứ hai là chúng ta phải sống trong tình yêu. Chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết tâm hồn và hết trí khôn. Đồng thời, chúng ta phải yêu thương con người không chỉ là những người thân cận hợp với chúng ta mà còn cả những người là kẻ thù, làm chúng ta bị tổn thương nữa.

Tin Mừng của Thánh Gioan hôm nay, nói đến Gioan Tẩy Giả đã trở thành người dẫn đường của Thiên Chúa. Sau khi ông gặp được Thiên Chúa ông đã giới thiệu cho người khác: “ Đây là Chiên Thiên Chúa”.

Cha mời gọi các bạn sinh viên là những người tin vào Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Mỗi người chúng ta phải sống công chính trong tình yêu  thì chưa đủ mà phải giới thiệu Chúa cho người khác chưa nhận biết Chúa. Như Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu với hai môn đệ và hai môn đệ giới thiệu cho anh em của mình. Hãy mời Thiên Chúa đến ở cùng chúng ta để chúng ta sống đời sống công chính và ngay thẳng và sống trong tình yêu của Thiên Chúa để chúng ta có đủ sức mạnh để đi loan truyền Nước Thiên Chúa cho hết thảy mọi người.

Truyền thông SVCG Thái hà

 

Bình luận