Icon Collap
...
Trang chủ / Cầu nguyện với Chúa Ba Ngôi

Cầu nguyện với Chúa Ba Ngôi

Ôi! Thiên Chúa cao cả uy quyền, Thiên Chúa Ba Ngôi hằng hữu. Con xin chúc tụng ngợi khen cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa duy nhất. Thật là một mầu nhiệm cao cả vượt quá trí khôn con người. Con ngợi khen và chúc tụng Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Hạnh phúc biết bao khi con được là một Ki tô hữu, là hình ảnh của Thiên Chúa tối cao cực thánh – Đấng tạo dựng nên con, Đấng cứu chuộc con và Đấng là hồn sống của con. Ôi Ba Ngôi Thiên Chúa tốt lành xin hãy đến với con trong giờ cầu nguyện này, con khao khát được kết hợp với Ngài trong giờ phút này. Con tin rằng Ngài đang ở bên con và yêu thương con dù con chưa nhận ra Ngài.  Xin Ba Ngôi Thiên Chúa ngự đến cõi lòng khô khan, tội lỗi bất xứng của con, một tạo vật mọn hèn mà Chúa đã tạo nên bằng tình yêu vô biên của Ngài. Xin giúp con hướng lòng con về Chúa. Con biết rằng, tự sức con không làm được gì, con luôn sa ngã, mỗi giây phút trong ngày mang thân xác nặng nề này con đều phạm tội. Ba Ngôi Thiên Chúa tốt lành thánh thiện còn con, con bất xứng vô cùng. Ôi, vị Thiên Chúa cao cả, Thánh thiện của con, con tin tưởng Ngài, con trông cậy và yêu mến Ngài.

Con xin lỗi Ngài vì những bất xứng của con, còn con đã bất kính khi vào Thánh Đường là nơi Chúa ngự, con chưa tôn trọng thân xác con là đền thờ Chúa Thánh Thần, con cũng còn những mặc cảm tội lỗi… Con tin chắc ba ngôi luôn yêu con và thứ tha cho con. Xin Ba Ngôi Thiên Chúa đến ở lại trong con, con cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi nhân lành hằng xót thương con. Con muốn yêu mến Ngài hết lòng, hết sức, hết cả tâm trí con. Nhưng Chúa biết tạo vật mọn hèn này yếu đuối và hay sa ngã chiều chuộng thân xác ,ít cậy trông vào Chúa mà chỉ kiêu ngạo dựa vào mình. Xin Thiên Chúa Ba Ngôi là đấng hằng kiên nhẫn luôn chờ đợi và thánh hóa con. Con dâng cho Ngài tất cả con người tội lỗi của con, con tin Chúa sẽ làm cho con được yêu Chúa nồng nàn ngang qua anh chị em con.

                                                                                                                                                      Tác giả: Bình An

Bình luận