Icon Collap
...
Trang chủ / Đấng khai sáng và kiện toàn lòng tin

Đấng khai sáng và kiện toàn lòng tin

Ôi! Chúa Thánh thần. Ngài là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin của con. Con chỉ là kẻ bịt tai, đóng kín và lòng chai dạ đá trước lời giáo huấn của Ngài. Con xin cảm tạ hồng ân của Ngài vì tình thương bao la Ngài đã và đang ban xuống trên cuộc đời con. Biết nói sao với Ngài bây giờ đây? Đến với Ngài mà lòng con sao thật trống rỗng. Ngày hôm nay, con đang sống giữa một thế giới đầy dẫy những biến động, với biết bao sự xảo trá đan xen, nó khiến con nghiêng ngả và dường như mất hẳn niềm tin những điều con được chứng kiến, những điều con nghe và ngay cả những người thân hữu của con. Có quá nhiều điều để con phải chọn lựa liệu rằng đó có thật sự là đúng không hay chỉ là một cái bẫy mà người ta cố tạo ra để gài bẫy mình. Bước đi theo Chúa mà lòng con đầy những do dự, hết nghi ngờ này rồi đến nghi ngờ khác, con không thể tìm ra câu trả lời cho những chọn lựa của mình. Con để lòng mình khép lại trước những lời mời gọi thiết tha của Ngài vì con không thể tìm thấy một sự chắc chắn cho tất cả những gì con đặt ra. Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin của con ơi! Xin Ngài hãy đến và ở lại trong con. Vì con chỉ là một kẻ yếu đuối và đầy tội lỗi, là một kẻ lòng chai dạ đá nên nếu không có Ngài ngự trị và hoạt động trong con thì cuộc đời này con chỉ giống như một kẻ tàn phế mà thôi. Còn gì đau khổ và tồi tệ hơn là khi con đến trước Ngài mà trái tim con không thể cảm nghiệm được tình yêu bao la của Ngài dành cho con. Thật bất hạnh khi con sống như một cái xác không hồn không có điểm tựa, không có một niềm tin để làm hành trang cho đích đến phía trước mà xung quanh chỉ bao phủ lấy sự nghi ngờ và nghi ngờ mà thôi.

Xin Ngài khai mở trái tim con, trí óc con và con người của con, lấy ra nơi tâm trí con những gì là của thế gian và chỉ đặt vào những gì thuộc về Ngài, xin uốn nắn trái tim chai sạn của con để trái tim con trở nên mềm mỏng hơn, một trái tim có thể cảm thấy được Lời Chúa, trái tim chân thật đến với người xung quanh và gạt phăng mọi nghi ngờ dành cho họ. Xin cũng kiện toàn lòng tin đã được hình thành nơi con người con mà từ khi lọt lòng mẹ Ngài đã đặt vào, cũng như đức tin mà con đã được nhận lấy từ ông bà, cha mẹ, những người đi trước đã truyền lại cho con.

Xin làm cho đức tin nơi con được triển nở mỗi ngày để nhờ đó con được tiến bước trên con đường tiến vè quê Trời nơi tràn ngập vinh quang và ân sủng dịu ngọt của Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trị. Amen.

Hoa Phù Du

Bình luận