Icon Collap
...
Trang chủ / Nhóm SVCG Thương Mại (Catholic Student Community Commercial)

Nhóm SVCG Thương Mại (Catholic Student Community Commercial)

– Khẩu hiệu: TRÍ THỨC – NỐI KẾT – YÊU THƯƠNG

– Mục đích thành lập: Truyền giáo nơi giảng đường, quy tụ các bạn sinh viên Công giáo học trường ĐH Thương Mại Hà Nội.Chào đón các bạn thành viên là người ngoài Công giáo

– Quan thầy: Thánh sử Matthew (21/09) và được thành lập vào ngày 05/09/2015 tại giáo xứ Thái Hà,Tgp Hà Nội

– Cha linh hướng:Cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CssR (Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà)

BAN ĐIỀU HÀNH khóa 2016 -2017:

– Trưởng nhóm: Chị Maria Nguyễn Thị Loan (Fb: Loan Nguyễn)

– Phó đối ngoại: Anh Giuse Nguyễn Thanh Sơn (Fb:Thanh Son)

– Phó đối nội: Chị Maria Vũ Thị Ngọc Hà (Fb: Hà Vũ)

– Thư kí kiêm thủy quỹ: Chị Maria Phạm Thị Huế (Fb: Huế Phạm)

– Trưởng ban sinh hoạt: Anh Giuse Phạm Đình Chiến (Fb: Chiến Phạm Đình)

– Phó ban sinh hoạt: Chị Maria Trần Thị Thu Uyên (Fb: Lion Uyen)

– Trưởng ban phụng vụ: Chị Anna Nguyễn Thị Nga (Fb: Nga Nguyen)

– Phó ban phụng vụ: Chị Maria Nguyễn Thị Xuyến (Fb: Nguyễn Xuyến)

– Trưởng ban bác ái: Chị Maria Nguyễn Thị Lan (Fb: Lan Vjna)

– Phó ban bác ái: Anh Giuse Nguyễn Văn Hưng (Fb: Hưng Nguyễn)

– Trưởng ban hậu cần: Anh Giuse Phạm Mạnh Trường (Fb: Trường Mạnh)

– Phó ban hậu cần: Anh Giuse Hà Đăng Huy (Fb: Huy Ha)

– Thư ký ban hậu cần: Chị Maria Nguyễn Thị Hoa (Fb: Em Sẽ Ổn)

– Trưởng ban truyền thông: Chị Maria Phạm Thị Nhật Lệ (Fb: Rose Diamond)

– Phó ban truyền thông: Chị Maria Nguyễn Thảo Linh (Fb: Thao Linh Nguyen)

– Thư ký ban truyền thông: Anh Giuse Hoàng Phương Nam (Fb: Nam Phương Hoàng)

– Trưởng ban trang trí:

– Trưởng ban thánh nhạc:

– Trưởng ban văn nghệ:

– Trưởng ban cố vấn: Anh Phaolô Nguyễn Đức Huy (Fb: Nguyễn Đức Huy)

Nhóm phụng vụ Thánh lễ tối thứ 4 của tuần thứ 3 trong tháng tại Giáo họ Đình Quán cùng SVCG GP VINH.
Nhóm có giờ cầu nguyện sinh hoạt lúc 19h30 thứ 4 hằng tuần tại nhà thờ Đình Quán, thỉnh thoảng sinh hoạt tại sân trường Cao đẳng Múa(đối diện trường Đại học Thương Mại).

Fb SVCG Thương Mại

Bình luận