Icon Collap
...
Trang chủ / Emanuel…

Emanuel…

Ôi. Emmanuel của lòng con, Thiên Chúa ở cùng con, ở trong con trong cõi lòng bất xứng của con. Chúc tụng Ngài là Chúa tể muôn loài, ngự xuống dương gian nhơ bẩn này, một nơi đầy tội lỗi. Con xin được ngợi khen, cảm tạ Thiên Chúa cao vời trước hang đá bé nhỏ này.

Ngài sinh ra trong phận người yếu đuối, chấp nhận thân phận hèn yếu của con người. Ngài yêu con, ngự xuống ở với con; Còn con, con nghi ngờ tình yêu vô tận của Ngài. Con chưa thể làm được gì để đón tiếp Ngài. Chúa của con ơi, con xin lỗi Người…

Chúa ở với con, Ngài ở trong mỗi anh chị em mà con gặp gỡ, Ngài hiện thân trong anh chị em mà con không nhận ra Ngài. Xin Đấng Emmanuel hoạt động trong con giúp con nhớ lại bao nhiêu lần con đã xúc phạm đến Chúa, xúc phạm đến anh chị em con.

Lạy Chúa, con còn ganh tỵ, kiêu ngạo với mọi người dù con chẳng là gì so với Chúa cả muôn loài. Một tạo vật đớn hèn như con mà dám kiêu ngạo trước mặt Chúa cả Trời đất, Con cúi đầu xin Ngài tha thứ cho con. Con còn chối Chúa, con khước từ lời mời gọi đầy yêu thương của Ngài và để cho ma quỷ thừa cơ đè bẹp con. Con còn ham danh dự thích giàu sang ham tiếng khen ở đời… Đấng Cứu Độ của con ơi, con xin lỗi Chúa. Con phải làm gì để đáp lại tình yêu mà chính Chúa đã dành tặng cho con.

Chỉ nơi Emmanuel, con sẽ được bình an của Thiên Chúa ở cùng và chỉ nơi bình an từ trời con mới được vui vẻ, bình an, được tẩy sạch tội lỗi, được nhìn thấy con người xấu xa của con trong sự khiêm hạ của Thiên Chúa. Có Đấng Emmanuel ở cùng, con cảm thấy hạnh phúc và bình an, con được Ngài dẫn đi trong chân lý. Xin Đấng Emmanuel luôn ở bên con, ở trong con hướng dẫn con trong tình yêu của Ngài.

Cảm tạ Ngài đã đến ở cùng con, cho con được trò chuyện cùng Ngài, được ở trong tình yêu Thiên Chúa. Xin cho con được ôm trọn Hài Nhi bé nhỏ vào lòng để sống trọn bình an của Thiên Chúa trong tim con. Xin cho con luôn ý thức sự hiện diện của Đấng Emmanuel trong cuộc đời con

Teresa Phạm

Bình luận