Icon Collap
...
Trang chủ / Sứ mạng của người trẻ và sự chống phá của “hai kẻ phản Kito”

Sứ mạng của người trẻ và sự chống phá của “hai kẻ phản Kito”

Thánh lễ thứ sáu ngày 22/9/2017 của cộng đoàn vinh tại đền thánh Gierado giáo xứ Thái Hà với sự tham dự đông đủ của các bạn sinh viên. Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại công việc rao giảng của Chúa Giesu và sứ mạng của những người cộng tác với Chúa Giesu trong việc rao giảng. Điều đó nói gì với mỗi người chúng ta. Trong thánh lễ cha linh hướng đã chia sẻ:

“Bài Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy trong đoàn đi rao giảng có những thành phần: Chúa Giesu là người rao giảng, các môn đệ là người tháp tùng, những người phụ nữ đi theo để hỗ trợ Chúa Giesu còn bà Gioanna vợ viên quản lý của vua Herode dùng tiền bạc để phục vụ Chúa Giesu.

Như vậy chúng ta thấy rõ việc rao giảng Tin Mừng của Chúa Giesu đó là việc của tất cả mọi người không kể đàn ông hay đàn bà, không kể là môn đệ hay người được chữa lành. Chúng ta ý thức điều đó, đừng ủy thác việc rao giảng Tin Mừng cho các cha, các thầy, các sơ mà hãy ý thức việc rao giảng Tin Mừng là việc của tất cả mọi người chúng ta. Và người rao giảng Tin Mừng chính là Đức Giesu còn chúng ta là những người đến để phụ giúp cho Ngài. Cho nên khi đi rao giảng Tin Mừng chúng ta ý thức sự hiện diện của Chúa Giesu nơi chúng ta. Chúng ta phải cầu nguyện với Chúa Giesu để Chúa Giesu mở miệng lưỡi cho chúng ta. Giúp chúng ta biết công bố lời Tin Mừng của Ngài cho người khác.

Và khi đi loan báo tin mừng nước Thiên Chúa, chúng ta không nên đi một mình đơn độc mà hãy đi với một tập thể lớn. Để mỗi người mỗi việc, người trao giảng, người phục vụ, người trợ giúp. Tất cả đều nằm trong kế hoạch loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa. Đây là điều chúng ta luôn chú ý để mỗi người chúng ta, nam hay nữ, đi tu hay không đi tu, sinh viên hay người công nhân, tất cả đều có sứ mạng Chúa trao đó là phải đi loan báo Tin Mừng nước Thiên Chúa cho người khác. Và trong đoàn loan báo tin mừng đó, mỗi người mỗi việc, không phải ai cũng giành nhau rao giảng, ai cũng giành nhau giữ tiền bạc, ai cũng giành nhau hỗ trợ nhưng chúng ta làm tròn bổn phận. Như cộng đoàn chúng ta cũng vậy. Một cuộc học hành đức tin như vậy là một cuộc rao giảng Tin Mừng công khai. Mỗi người một chức năng, ai đến sớm thì lo cho người đến trễ, ai đến trước thì chào đón người đến sau, đừng có thờ ơ lãnh đạm, hãy coi tất cả là anh em một nhà, là con một Cha, con một mẹ Giáo Hội. Chúng ta phải đón tiếp nhau trong tình thân nghĩa. Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe lời của Chúa để Chúa bẻ bánh lời của Ngài và bẻ chính thịt máu Ngài nuôi dưỡng chúng ta. Đó là điều đầu tiên Chúa mời gọi chúng ta: ý thức sứ mạng loan báo Tin Mừng là của tất cả mọi người.

Điều thứ hai bài đọc cho chúng ta thấy việc loan báo tin mừng đã bị lạm dụng ngay từ buổi khởi đầu trong lòng giáo hội. Ma quỷ sẽ sai những kẻ phản Kito trà trộn vào để xuyên tạc giáo lý và dùng việc loan báo tin mừng như một cách thức kiếm tiền làm giàu cho bản thân.

Chúng ta cẩn thận có hai thành phần. Thành phần thứ nhất là đưa ra những giáo lý sai lệch, như Sứ Điệp Từ Trời. Hội đồng giám mục việt nam đã công bố lệnh cấm đưa ra những giáo lý sai lệch để mê hoặc lòng người, để kích thích tính hiếu kỳ. Các giáo phái hiện nay là như vậy. Nó bẻ cong Tin Mừng. Nó làm ngược lại những điều kinh thánh dạy và nó đổ lỗi đó là lỗi của kinh thánh. Nó xuyên tạc kinh thánh, cuối cùng đưa người ta đến chỗ biến đạo trở thành một thuyết để tranh cãi chứ không phải sự sống của chúng ta. Chúng ta thấy giáo phái Đức Chúa Trời Mẹ nó tự xưng là Đấng Kito đến trong thế gian. Nói những thứ nhảm nhí vậy mà nhiều người trong chúng ta đi theo thứ giáo lý sai lệch đó và thích tranh cãi đủ thứ, tranh cãi không được thì tức tối, khó chịu, chúng ta canh chừng để đừng có sa vào đó, cái thứ mà đưa ra những giáo lý sai lệch, thích tranh cãi để gây xáo trộn, để làm loạn, biến giáo lý trở thành mớ lý thuyết suông.

Điều thứ hai là những kẻ lợi dụng việc rao giảng Tin Mừng để kiếm tiền. Khi người ta buôn bán lời Chúa để kiếm tiền, để chuộc lợi, để làm giàu. Kẻ đó là kẻ mà thánh Phaolo kết án. Tin Mừng được đón nhận như không thì hãy trao ban như không. Rao giảng Tin Mừng thì đáng được thưởng công nhưng công đó Chúa sẽ trả cho chúng ta. Còn việc chúng ta lãnh nhận như không Tin Mừng của Chúa thì chúng ta phải trao lại như không cho người khác.

Hai kẻ phản Kito ngay thủa ban đầu mà thánh Phaolo và thánh Gioan tông đồ đã nhắc chúng ta “kẻ phản Kito đã đến, đã ở giữa chúng ta. Nó nhân danh Đức Kito dạy những điều sai lệch, anh em phải canh chừng.

Đó là hai điều chúa mời gọi tất cả chúng ta. Mong các con ý thức sứ mạng rao giảng Tin Mừng là của tất cả chúng ta. Chúng ta đến nơi học đường, nơi làm việc để công bố Tin Mừng của Chúa. Đó là sứ điệp quan trong chứ không phải học hành là quan trọng. Coi thử trong khoa của mình có ai học với mình có đạo không, người ở đâu, tìm cách tiếp cận, tìm cách giới thiệu, mời gọi họ đến với cộng đoàn. Chúng ta chào đón họ một cách chân thành như tình gia đình thì những con người đó sẽ trở thành gương thừa sai tốt. Chúng ta hiểu sứ mạng truyền giáo là như vậy.

Chúng ta xin Chúa đổ Thần Khí xuống trên người trẻ các con, ban cho các con lòng nhiệt thành hăng hái rao giảng Tin Mừng, giới thiệu mọi người đến với Chúa Kito ngang qua cộng đoàn chúng ta và chúng ta hợp sức mỗi người một tay để làm cho cộng đoàn chúng ta thành mái ấm tình thương, thành tổ ấm đón tiếp tất cả mọi người đến với cộng đoàn chúng ta. Nhờ đó việc loan báo Tin Mừng không phải dành riêng cho một vài cá nhân mà của cả cộng đoàn chúng ta được thiết lập. Đồng thời chúng ta được mời gọi cảnh tỉnh những thứ giáo lý sai lệch đang ngày càng gieo rắc vào đầu giới trẻ ngày hôm nay và cẩn thận với những thứ dùng tin mừng, dùng đạo như một phương tiện để kiếm lợi.

Xin cho lời của Chúa đi vào tâm khảm chúng ta, biến đổi chúng ta thành những người nhiệt thành loan báo tin mừng theo đúng cách mà chính Chúa Giesu đã làm gương cho chúng ta.”

Thánh lễ kết thúc trong bầu khí hân hoan vui tươi. Những lời chia sẻ đầy ý nghĩa của cha linh hướng còn đọng lại đó. Xin Chúa tuôn đổ Thần Khí và lòng nhiệt thành cho tất cả chúng con. Cùng với sự đồng hành của Mẹ yêu dấu, để người trẻ chúng con được trở thành những nhà thừa sai tốt lành của Chúa Giesu.

Truyền thông SVCG Thái Hà

Bình luận