Icon Collap
...
Trang chủ / Mầu nhiệm sự dữ

Mầu nhiệm sự dữ

Ai là người cận kề Chúa, bên Chúa thì là người vĩ đại nhất Nước trời. Mà muốn gần Chúa thì phải đi vào mầu nhiệm đau khổ của thập giá. Mà con đường ấy thì chẳng mấy ai yêu thích và đi theo… Đó là lời chia sẻ của cha linh hướng Gioan trong ngày lễ thường kỳ của cộng đoàn sinh viên công giáo Hưng Hóa và gia đình ơn gọi ngày 21.02.2017.

Cha chia sẻ 2 điều cần suy gẫm:

Thứ nhất: Mầu nhiệm đau khổ hay hay mầu nhiệm sự dữ. Chúng ta thắc mắc tại sao Thiên Chúa tốt lành lại để sự dữ hoành hành, tại sao Thiên Chúa quyền năng lại để sử dữ thống trị con người bằng  bạo động, quỷ ám, chết chóc, tệ nạn,…

Lịch sử thánh kinh không hề giải thích minh nhiên sự dữ có từ đâu, nhưng có nói cách để hóa giải sự dữ. Chính là tiến thẳng vào sự dữ, nuốt lấy sự dữ để rồi chính Thiên Chúa sẽ hóa giải sự dữ.

Các môn đệ đi theo Chúa không nghĩ Chúa đưa chuyện này ra dạy mình. Họ không hiểu. Họ nghĩ khi đi theo Chúa – họ sẽ thoát khỏi sự dữ. Quan niệm của các môn đê thời xưa cũng giống như nhiều người thời nay.

Lòng yêu mến chân thật biến sự dữ thành điều lành. Ngài chúng minh bằng cách đi đến cùng đích của sự dữ là cái chết. Chúa để người ta đóng đinh nhục nhã trên thập giá và trong mầu nhiệm sự dữ đó, Chúa Giê su đánh bại tử thần nhờ sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Và quả quyết không có ai tin tưởng vào Thiên Chúa mà bị thất vọng. Thật khó để thực hành điều đó, vì con người chúng ta mang bản tính kiêu ngạo, không muốn thua ai. Nhưng chính Chúa đã chết và sống lại vì chúng ta nên chúng ta hãy nhờ sức mạnh của người mà chiến thắng sự dữ nơi bản thân mình.

Mỗi người mang một mầu nhiệm đau khổ khác nhau: bệnh tật, gia đình, trí thức, ngoại hình, tội lỗi… nhưng chúng ta không sợ hãi, chúng ta can đảm đối diện, mang lấy nó với tình yêu và sự vâng phục thánh ý Chúa thì thập giá sẽ nở hoa và tỏa rạng trên chúng ta.

Điều thứ hai: Mầu nhiệm sự dữ trở thành ơn cứu độ khi chúng ta đón nhận và vâng phục, khiêm tốn trong đức tin, là điều kiện để vào Nước Trời. Nhưng các môn đệ lại làm ngược lại với lời dạy đó, và Chúa Giêsu đưa một em bé ra trước mặt họ. Em bé đó là người rất gần Chúa Giêsu, “Ai đón tiếp em nhỏ này là đón tiếp chính thầy” Ai là người cận kề Chúa, bên Chúa thì là người vĩ đại nhất Nước trời. Mà muốn gần Chúa thì phải đi vào mầu nhiệm đau khổ của thập giá.  Mà con đường ấy thì chẳng mấy ai yêu thích và đi theo.

Cha cầu chúc cho các thành viên trong cộng đoàn sinh viên công giáo Hưng Hóa cũng như Gia đình ơn gọi luôn biết khiêm tốn đón nhận mầu nhiệm sự dữ, mầu nhiệm đau khổ nơi mình để qua đó Thiên Chúa làm cho sự dữ trở thành niềm vui, ơn cứu độ cho mọi người.

Xem ảnh tại đây

Truyền thông SVCG Thái Hà

Bình luận