Icon Collap
...
Trang chủ / Tại sao Thời Kỳ Thiên Sai chưa đến?

Tại sao Thời Kỳ Thiên Sai chưa đến?

Ngày 4-12-2017 tại đền thánh Gierado, thánh lễ hàng tuần của lớp ơn gọi.Trong thánh lễ lời Chúa đưa ra cho chúng ta khuôn mẫu là Viên Đại Đội trưởng “Thưa Thầy, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm”. Qua thái độ và hành động của ông Chúa muốn nói với chúng ta điều gì? Cha linh hướng chia sẻ:

Viễn cảnh Thời Thiên Sai không chỉ là niềm hy vọng cho Israel, người Do Thái mà còn là niềm hy vọng thật cho dân Chúa trong thời đại hôm nay. Tất cả chúng ta đang hướng đến thời kỳ mà Thiên Chúa cho Isaia báo trước, thời kỳ viên mãn, thời kỳ mà Thiên Chúa hoàn tất lịch sử cứu độ nhân loại, thời kỳ mà toàn thể nhân loại sống hòa hợp, sống yêu thương theo sự hướng dẫn của chính Thiên Chúa.

Tại sao Thời Kỳ Thiên Sai chưa đến? Điều Chúa muốn là con người cộng tác vào công trình kiến tạo Thời Thiên Sai. Thời kỳ đó sẽ hoàn tất vào ngày Chúa Jesu đến lần thứ hai. Và khoảng cách Chúa Jesu đã đến và Chúa Jesu đến lần thứ hai là khoảng cách Chúa muốn chúng ta cộng tác tích cực để xây dựng, để kiến tạo vương quốc mà Đấng Thiên Sai đang mong đợi mỗi người chúng ta. Vì vậy hôm nay chúng ta bước vào mùa vọng, lời Chúa đưa ra cho chúng ta một khuôn mẫu tuyệt vời của Thời Thiên Sai đó chính là viên đại đội trưởng người ngoại. Một khuôn mẫu vì có hai điểm ở con người này rất đáng để chúng ta noi theo.

Thứ nhất là một đại đội trưởng có quyền uy nhưng có lòng nhân ái lạ lùng. Đích thân ông đến gặp Chúa Jesu , mời Chúa Jesu đến chữa cho tên đầy tớ. Một đại đội trưởng trong xã hội thời đó có quyền uy lại hạ mình vì một tên đầy tớ đến van xin Chúa Jesu. Đã cúi xuống người tôi tớ bại liệt của mình để đích thân tìm cách cứu chữa cho người đầy tớ. Hành động đó đã xóa đi vách ngăn, rào cản giữa hai giai cấp.

Đối với chúng ta, không phải là đầy tớ mà là bạn bè, là anh chị em của nhau, là ngang cấp. Mà nhiều lúc chưa cúi mình xuống để yêu thương, giúp đỡ cho nhau như viên đại đội trưởng. Nên kỷ nguyên Thiên Sai vẫn chưa đến được. Viên đại đội trưởng đã sống theo tinh thần công dân của vương quốc Đấng Thiên Sai thiết lập. Vương quốc của tình yêu, không có giai cấp, không có địa vị mà chỉ có tình thương con người.

Điều thứ hai thấy ở nơi người đại đội trưởng là ông thương người đầy tớ. Đích thân ông đến mời Chúa Jesu. Bao nhiêu thầy thuốc thời đó ông không tìm, ông nghe thấy Đấng Thiên Sai đang tới là ông liền chạy đến nhờ Đấng Thiên Sai chữa. Những kinh nghiệm về sự khó, sự khổ của anh chị em chúng ta. Chúng ta thường cậy dựa vào cái này cái kia mà lãng quên, không cậy dựa vào Đấng Thiên Sai. Đấng mà Chúa Cha gửi đến cho chúng ta là Đức Jesu Kito. Nhiều lúc chúng ta xin chẳng thành tâm, chẳng xác tín. Nên anh chị em khác không được chữa lành. Gia đình, gia tộc chúng ta rồi bản thân chúng ta nhiều khi có những căn bệnh. Chúng ta hãy bắt chước viên đại đội trưởng. Cứ chạy đến với Chúa Jesu. Tin tưởng và cậy dựa vào Ngài. Đó là điều về một con người thời Đấng Thiên Sai làm chúng ta phải suy nghĩ.

Điều thứ ba là lòng khiêm tốn của viên đại đội trưởng đầy quyền uy đó: “tôi không đáng để thầy đến nhà”. Một con người hạ mình khiêm tốn. Một thái độ khiêm tốn như vậy đủ làm Chúa Jesu phải kinh ngạc. Ông tin tưởng một điều chắc chắn chỉ cần thầy phán một lời là tên đầy tớ của ông sẽ được khỏi bệnh. Lòng tin và sự tín thác mạnh mẽ.

Chúng ta đang sống trong thời thiên sai, thời mà đấng thiên sai đã đến với chúng ta. Chúng ta hãy biết bắt chước viên đại đội trưởng này. Hãy biết chăm sóc những người không chỉ đồng môn, thân thiết gần gũi mà cả những người dưới cấp của mình. Bằng cách hãy chạy đến với Chúa Jesu. Xin Chúa Jesu can thiệp, chữa lành cho những người đó. Và hãy thật lòng tuyệt đối tin tưởng vào Chúa Jesu và đến với Chúa Jesu trong một sự khiêm tốn thẳm sâu thì chính Ngài sẽ chữa lành cho chúng ta.

Xin Đấng thiên sai là Chúa Jesu Kito Chúa chúng con tha thứ cho chúng con vì những lỗi lầm chúng con chưa vuông tròn bổn phận công dân của mình và ban cho chúng con sức mạnh để chúng con biết tín thác, luôn chạy đến với Ngài, luôn khiêm tốn và chúng con luôn biết quan tâm đến những người bại liệt, những người khốn cùng xung quanh chúng con bằng cách xin Ngài đến chữa lành cho họ.

Truyền thông SVCG Thái Hà

Bình luận