Icon Collap
...
Trang chủ / Nơi tình yêu bắt đầu

Nơi tình yêu bắt đầu

Lời Chúa là lời hằng sống, lời của thần khí, lời đó có khả năng tái tạo và chữa lành cho chúng ta. Và lời Chúa hôm nay nói cho chúng ta biết Ngài vẫn tiếp tục chữa trị cho chúng ta khỏi những bệnh hoạn tật nguyền giống như Ngài đã chữa lành dân chúng cách đây hơn 2000 năm – đó là những chia sẻ của cha Gioan trong thánh lễ thường niên của cộng đoàn SVCG Bùi Chu vào 19h00 thứ 4 ngày 06/12/2017.

Cách đây hơn 2000 năm, Chúa đi và đám dân đó theo Chúa 3 ngày trong sa mạc. Đám dân đó què, câm, đui mù đến với Chúa để Chúa chữa lành. Hôm nay chúng ta cũng đến đây với Chúa để được Chúa chữa lành cho chúng ta. Ai mù, không thấy Chúa. Ai điếc không nghe được tiếng Chúa. Ai câm không nói được lời Chúa. Lời Chúa là lời hằng sống, lời của thần khí. Lời đó có khả năng tái tạo và chữa lành cho chúng ta. Và lời Chúa hôm nay nói cho chúng ta biết Ngài vẫn tiếp tục chữa trị cho chúng ta khỏi những bệnh hoạn tật nguyền.

Về mặt thể lý chúng ta không què quặt, không đui mù, không câm, không điếc. Nhưng về mặt tâm lý, về mặt thể lý rất nhiều người mù lòa không thấy được Chúa hiện diện nơi đây, câm không thể mở miệng cầu nguyện với Chúa, điếc không thể nghe được lời Chúa. Cho nên khi lời của Chúa vang lên là chúng ta ý thức xin Chúa đến chữa cho chúng ta. Khỏi mù để được thấy chúa hiện diện ở giữa chúng ta. Khỏi điếc để nghe được lời của Chúa, để lời Chúa giải thoát chúng ta khỏi câm, để chúng ta có thể nói chuyện, tâm sự với chúa được như  người Cha của mình. Khỏi què quặt để chúng ta đứng thẳng trước nhan thánh Chúa.

Mấy ngàn người 3 ngày trong sa mạc, Chúa không những chữa bệnh cho họ mà Chúa còn chọ được ăn no nê. Nhưng để được như vậy Chúa đòi toàn dân phải góp phần vào việc tay Ngài làm. Ngài muốn con người phải đóng góp cái gì đó để Ngài cho nó được nhân rộng ra. Bảy chiếc bánh và mấy con cá nhỏ nhưng hy sinh dâng cho Chúa. Chúa đã cho họ được ăn no và còn dư ba thúng đầy.

Chúng ta đến đây cũng vậy. Chúng ta đến đây phải có cái gì đó để dâng cho Chúa, để chúa làm cho cả cộng đoàn này được ăn no nê. Chúng ta đến đây không phải là đến tay trắng nhưng để dâng lễ vật. Một ngày sống, một tuần sống, những lao công vất vả, những trăn trở, khó khăn, chúng ta dâng cho Chúa và Chúa sẽ làm cho tất cả trở thành nguồn nuôi dưỡng đời sống chúng ta. Trong bí tích thánh thể, chúng ta dâng lễ vật cho Chúa trên bàn thờ để Chúa hiến tế biến thành mình máu chúa cho chúng ta được no nê dư đầy.

Cho nên chúng ta tạ ơn chúa Jesu. Phép lạ Chúa làm ngày xưa, hôm nay Chúa vẫn làm giữa chúng ta. Nhưng với điều kiện chúng ta phải có lòng tin. Đến đây với ý thức được Chúa chữa lành. Dâng cho Chúa những gì chúng ta có nơi con người chúng ta. Để Chúa làm cho những cái đó được sinh nở. Thì họ như đám dân Chúa ngày xưa được chúa nuôi dưỡng và được chúa chữa lành.

Xin Chúa Jesu cho chúng con ý thức được Chúa thương chúng con, chúa triệu tập, Chúa chữa lành chúng con, cho chúng con được ăn no nê bánh bởi trời là chính thịt máu chúa. Và qua mỗi lần cử hành phụng vụ chúng con đến với tất cả niềm vui, đến với tất cả khao khát, cả lòng thành. Để nhờ đó Chúa biến những lễ vật bé nhỏ của chúng con thành lễ vật toàn thiêu làm nên lễ vật để nuôi sống chúng con mỗi ngày.

Xin Chúa cũng tha thứ cho những bất xứng của chúng con. Khi chúng con đến với Chúa trong một sự hững hờ, trong một sự vô tâm, chưa đủ ý thức. Cũng xin cho chúng con ngày càng được yêu mến Chúa, ngày càng được gặp Chúa nhất là khi chúng con cử hành phụng vụ thánh.

 

Truyền thông SVCG Thái Hà

Bình luận